ARKIV

Här hittar du tidigare finansiella rapporter och material med anknytning till vår notering på Nasdaq First North Premier i december 2015 och juni 2018 uppnotering till Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Vetenskapliga abstrakt, presentationer och affischer kan hittas i vår mediabibliotek.

FINANSIELLA RAPPORTER

RÄKENSKAPSÅR 2019

FÖRSTA KVARTALET
2018

RÄKENSKAPSÅR 2018

ÅRSREDOVISNING
2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
2018

TREDJE KVARTALET
2018

ANDRA KVARTALET
2018

FÖRSTA KVARTALET
2018

RÄKENSKAPSÅR 2017

ÅRSREDOVISNING
2017

DELÅRSRAPPORT
Okt-DEC 2017

DELÅRSRAPPORT JUL-SEP 2017

RÄKENSKAPSÅR 2016/17

ÅRSREDOVISNING 2016/17

FJÄrda KVARTALET 2016/17

TREDJE KVARTALET 2016/17

ANDRA KVARTALET 2016/17

QR1_16_17_NUEVOLUTION_SE

Första kvartalet 2016/17

RÄKENSKAPSÅR 2015/16

annual-report-SE-cover

Årsredovisning 2015-16

QR4_15_16_NUEVOLUTION_SVE-1

Bokslutskommuniké 2015-16

QR3_15_16_NUEVOLUTION_SE-1

Kvartalsrapport Q3 2015-16

Quarterly-Report-Q2-2015-16-SE

Kvartalsrapport Q2 2015-16

QR1_15_16_NUEVOLUTION_SE_FRONT

Kvartalsrapport Q1 2015-16

 

RÄKENSKAPSÅR 2010 – 2015

NuevolutionFinancialReportFrontWhiteSE

Bokslutskommunike 30 juni 2015

NuevolutionFinancialReportFrontWhiteSE

Bokslutskommunike 30 juni 2014

NuevolutionFinancialReportFrontWhiteSE

Bokslutskommunike 30 juni 2013

NuevolutionFinancialReportFrontWhiteSE

Bokslutskommunike 30 juni 2012

NuevolutionFinancialReportFrontWhiteSE

Bokslutskommunike 30 juni 2011

NuevolutionFinancialReportFrontWhiteSE

Bokslutskommunike 30 juni 2010

NOTERING 2015

Prospekt_SV-1

IPO Prospekt

One-pager_SV

IPO 1-sidas teaser

Teaser_SV-1

IPO 12-sidor teaser

NOTERING 2018

PROSPEKT 2018