Nuevolution presenterar ytterligare positiva djurresultat i Lupus från sitt BET-selektiva program

Stockholm, 19 juni 2017. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) kommer att delta vid BIO International Convention som arrangeras i San Diego, USA, 19-22 juni, och kommer då att presentera nya data kring företagets bromodomän BET BD1-selektiva program.

Alex Haahr Gouliaev, VD, och Ton Berkien, CBO, kommer att presentera nya data från en åttaveckors studie i en genetisk musmodell av Lupus (Mrl-lpr). Vid en ålder av 12 veckor utvecklar dessa djur Lupussymptom. Oral behandling två gånger per dag under åtta veckor med Nuevolutions bromodomän BET BD1-selektiva hämmare NUE7770 ledde till en dosberoende minskning av produktion av auto-antikroppar, en erkänd och tillämpad biomarkör av sjukdomen Systemisk Lupus Erythematosus (SLE eller Lupus) i människor. Dessutom visade studien att NUE7770 tolererades väl under den åtta veckor långa doseringsperioden.

Nuevolution kommer även att prata om tidigare beskrivna positiva data kring effekten av NUE7770 i sin pristan-inducerade musmodell av Lupus, där produktionen av auto-antikroppar också hämmades av NUE7770.

Nuevolution har nu erhållit positiva resultat från två oberoende och olika djurmodeller av Lupus, som en följd av oral dosering med en av sina selektiva hämmare. Det stärker den potentiella möjligheten för behandling av Lupus i människa med bromodomän BET BD1-selektiv hämmare.

Nuevolution har redan etablerat en benign säkerhetsprofil in vitro och in vivo för att hämma BD1-subtypen av BET-bromodomän med NUE7770.

Tidigare presenterade data visar en unik bindningsmekanism för Nuevolutions serie av bromodomän BET BD1-selektiva föreningar, och ger projektet en strukturell förklaring till BD1-selektiviteten. Denna viktiga strukturella information används för närvarande för att stödja Nuevolutions arbete att ytterligare optimera den till en kandidatförening.

För mer information kontakt gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndag den 19 juni 2017 kl. 8.30 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com