Nuevolution AB (publ) bokslutskommuniké för 2016/17 tillgänglig

Stockholm, 6 september 2017. Nuevolution AB (publ) bokslutskommuniké för 2016/17 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.nuevolution.com). Nedan presenteras utdrag ur rapporten.

Sammanfattning av det fjärde kvartalet och helåret 2016/17

  • Fjärde kvartalet: Nettoomsättningen uppgick till 5,9 MSEK (3,1). Helår: 120,3 MSEK (21,3)
  • Fjärde kvartalet: Rörelsekostnaderna uppgick till 34,8 MSEK (79,8). Helår: 130,8 MSEK (173,2)
  • Fjärde kvartalet: Rörelseresultatet uppgick till -28,8 MSEK (-76,3). Helår: SEK -10,5 MSEK (-151,9)
  • Fjärde kvartalet: Nettoresultatet uppgick till -27,3 MSEK (-74,7). Helår: -25,5 MSEK (-145,0)
  • Fjärde kvartalet: Resultat per aktie efter utspädning (EPS-D) var -0,63 SEK (-1,74). Helår: -0,59 SEK (-3,98)
  • Likvida medel uppgick till 179,6 MSEK per 30 juni 2017 (206,0). Nettokassan uppgick till 175,2 MSEK per 30 juni 2017 (201,3)
  • Vårt partnerskap med Almirall kring utvecklingen av RORγt-hämmare för dermatologi och psoriasisartrit har utvecklats mycket bra under fjärde kvartalet och i enlighet med den gemensamma planen
  • Under det fjärde kvartalet initierades ytterligare en studie kring Nuevolutions RORγt-hämmare i djurmodeller av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) för att stödja verkningsmekanism hos våra RORγt-hämmare i IBD. Rapportering av dessa data förväntas under andra halvåret 2017
  • I programmet för selektiva bromodomän BET BD1 hämmare (inflammation) har vi testat NUE7770 lead-föreningen i den genetiska modellen för Lupus (MRL/lpr) och visat en dosberoende minskning av antikroppar upptagna mot dsDNA, en erkänd och tillämpad biomarkör av Lupus i människa samt visat positiv effekt på lymfkörtelparametrar. Ytterligare tester av NUE7770-verkningsmekanismen i Lupus, fibros och andra Th17-relaterade sjukdomar samt ytterligare in vitro och in vivo säkerhetsstudier pågår. Resultat från dessa tester kommer att rapporteras senare under 2017
  • Samarbetet med Amgen fortsätter enligt plan, nu med huvudfokus på att nå proof-of-concept inom sjukdomsmodeller i djur för de första programmen

Händelser efter den 30 juni 2017:

Inga.

VD har ordet

Det har varit ett mycket framgångsrikt och produktivt år för företaget med stora framgångar på flera fronter, inklusive slutförandet av stora avtal med betydande intäkter, vidare utveckling av vårt pipelineprogram samt teknologiska framgångar. Vi kan på stabila grunder säga att vi också är optimistiska kring resultaten för det kommande räkenskapsåret 2017/18 “, säger VD Alex Haahr Gouliaev.

 

Den 6 september kl. 14.00 CEST kommer bolagets verkställande ledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av forskningsprogrammen och partnerskapsaktiviteter. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande onsdag 6 september 2017 14:00 CEST

Telefonnummer:

SE: +46 85 664 2692
DK: +45 3544 5579
UK: +44 20 3008 9804
US: +1 855 7532 235

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerar­delen och på www.financialhearings.com

 

INSPELNING av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

 

 Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag 6 september 2017 kl. 08.30 CEST.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com