Nuevolution AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2015/16 tillgänglig

Stockholm, 4 February 2016. Nuevolution AB’s (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2015/16 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.nuevolution.com). Nedan presenteras utdrag ur rapporten.

Sammanfattning av det andra kvartalet 2015/2016

  • I oktober 2015 ingick Nuevolution ett multi-target samarbete med Janssen Biotech Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson och i november fick företaget den första förskottsbetalningen.
  • Under det andra kvartalet 2015/16 kom tre prekliniska studier i Nuevolutions program för omvänd RORγt agonist med positiva resultat för den ledande kandidaten. Vidare visade icke-reglerade tester av toxicitet hos möss och hundar att den ledande kandidaten tolererades på ett bra sätt och inte ledde till några säkerhetsvarningar.
  • I december erhöll Nuevolution 250 miljoner kronor brutto i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.
  • Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2015/16 uppgick till 11,2 MSEK (7,0). Första halvåret: 12,3 MSEK (19,9).
  • Koncernens rörelseresultat för det andra kvartalet 2015/16 var -27,9 MSEK (-17,7) och -13,1 MSEK exklusive noteringskostnader. Första halvåret: -53,5 MSEK (-24,4) och -39,0 MSEK exklusive noteringskostnader.
  • Koncernens nettoförlust för det andra kvartalet 2015/16 uppgick till -25,6 MSEK (-14,0) och -10,8 MSEK exklusive noteringskostnader. Första halvåret: -49,5 MSEK (-17,9) och -35,0 MSEK exklusive noteringskostnader.
  • Resultat per aktie (EPS) var -0,81 SEK under det andra kvartalet 2015/16 (-0,62) och -0,34 SEK exklusive noteringskostnader. Första halvåret: -1,64 SEK (-0,80) och -1,16 SEK exklusive noteringskostnader.
  • Nettokassan vid årsskiftet var 258,4 MSEK (15,5).
  • Inga väsentliga händelser har inträffat för Nuevolution AB (publ) sedan rapportperiodens slut.

”Vi är nöjda med de framsteg som gjorts under det andra kvartalet 2015/16 inom FoU, partneraktiviteter och finansiering. Nuevolution kan nu arbeta efter sin treåriga affärsplan om att förverkliga fem eller sex affärsmöjligheter och bolaget har för avsikt att ingå ett eller två utlicensieringsavtal och ett eller två riskdelningssamarbeten under de kommande 12-15 månaderna”

Alex Haahr Gouliaev, VD för Nuevolution AB (publ)

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD för Nuevolution AB (publ)
Telefon : +45 70 20 09 87
e-post: AHG@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 4 februari 2016 kl 18.00

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com