Nuevolution AB (publ) informerar om offentliggörande av rapport samt telefonkonferens för perioden oktober-december 2017

Stockholm, 5 februari 2018 – Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) offentliggör idag att bolaget kommer att presentera delårsrapporten för tremånadersperioden oktober-december 2017 torsdagen den 8 februari 2018, kl. 18.00 CET.

Den 9 februari kl. 14.00 CET kommer bolagets verkställande ledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av forskningsprogrammen och partnerskapsaktiviteter. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande fredag 9 februari 2018 kl. 14.00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 661 9353
DK: +45 3544 5575
UK: +44 20 3008 9806
US: +1 855 8315 944

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

INSPELNING av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande måndag den 5 februari 2018 kl. 16:30 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.