Nuevolution tillkännager publiceringen av en andra vetenskaplig artikel från samarbetet med Nobelpristagaren Dr. Robert J. Lefkowitz

Stockholm, 17 maj 2018. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) tillkännagav idag publiceringen av den vetenskapliga artikeln “Small Molecule Positive Allosteric Modulators of the β2-Adrenergic Receptor Isolated From DNA Encoded Libraries” i tidskriften Molecular Pharmacology.

Den nya artikeln presenterar ytterligare spännande arbete från det pågående samarbetet mellan Nuevolution och gruppen kring Nobelpristagare Dr. Robert J. Lefkowitz vid Duke University, som innefattar screening av Nuevolution-föreningsbibliotek mot GPCR, en viktig grupp av sjukdomsmål. Den nya publikationen utökar vår tidigare gemensamma publikation från 2017 och visar nu på identifieringen av föreningar som kan stimulera signalering genom ett cellmembran via en viktig GPCR.

“Vi har ett mycket starkt samarbete med den världsledande gruppen kring Dr. Lefkowitz och vi är glada över att ännu en stor publikation från detta gemensamma arbete publicerats samt att kunna visa vår teknologis förmåga på GPCR-receptorer “, säger Thomas Franch, CSO vid Nuevolution och fortsätter: “De två gemensamma publikationerna, vilka identifierar både negativa och positiva allosteriska GPCR-modulatorer, öppnar verkligen för nya, framtida möjligheter att identifiera läkemedelskandidater mot flera GPCR som är relevanta för sjukdomar i människa.”

 

För mer information, kontakta gärna:

Johnny Stilou, Director of investor relations
Tel: +45 8877 5973
Email: jost@nuevolution.com

Thomas Franch, CSO
Tel: +45 7020 0987
Email: tf@nuevolution.com

Om Chemetics™

Nuevolutions Chemetics ™ -teknologi omfattar egenutvecklade metoder som gör det möjligt att DNA-koda fragment och bibliotek med kombinations-kemi för snabb och kostnadseffektiv screening av sjukdomsmål. Nuevolution producerar årligen 4-8 Chemetics™ -bibliotek bestående av av miljoner till flera miljarder föreningar per bibliotek. För mer information om Chemetics™ besök www.nuevolution.com.

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdag 17 maj 2018 kl. 14.00 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.