ALMIRALL OCH NUEVOLUTION INGÅR ETT STRATEGISKT SAMARBETE FÖR ATT UTVECKLA RORγt HÄMMARE FÖR BEHANDLING AV DERMATOLGISKA SJUKDOMAR OCH PSORIASISARTRIT

  • Almirall får rättigheter till Nuevolutions program för RORgt hämmare för att identifiera och utveckla småmolekylära läkemedel för inflammatoriska hudsjukdomar samt psoriasisartrit (PsA)

  • Nuevolution kommer att erhålla en förskottsbetalning på 11,2 MEUR (109,4 MSEK*), och är berättigad till utvecklings- och regulatoriska milstolpsbetalningar på upp till sammanlagt högst 172 MEUR (1,7 miljarder SEK*) under förutsättning att utvecklingen är framgångsrik, samt differentierade kommersiella försäljningsmilstolpar på upp till totalt högst 270 MEUR (2,6 miljarder SEK *). Nuevolution är dessutom berättigad att erhålla stegvis ökande royalties på framtida försäljning

  • Almirall kommer att ansvara för finansieringen av den tillkommande forskningen samt prekliniska, kliniska, regulatoriska och kommersiella aktiviteter

Barcelona och Stockholm, 12 december 2016

Almirall S.A. och Nuevolution A/S (ett helägt dotterbolag till Nuevolution AB (publ)) meddelade idag att de har ingått ett globalt strategiskt samarbete med fokus på utveckling och kommersialisering av Nuevolutions program för RORγt hämmare för behandling av inflammatoriska hudsjukdomar och åkommor samt för behandling av psoriasisartrit.

Som en del av avtalet kommer parterna även att etablera ett forskningssamarbete för att identifiera ytterligare RORγt hämmare, med en exklusiv möjlighet att användas av Almirall inom det dermatologiska området och för Nuevolution med valfri användning utanför samarbetsområdet.

Almirall kommer att ansvara för finansieringen av den tillkommande forskningen såväl som för prekliniska, kliniska, regulatoriska och kommersiella aktiviteter. Nuevolution kommer att ansvara för finansiering av sin egen forskning.

Nuevolution kommer att erhålla en förskottsbetalning på 11,2 MEUR (109,4 MSEK*) och är berättigad till utvecklings- och regulatoriska milstolpsbetalningar på upp till sammanlagt högst 172 MEUR (1,7 miljarder SEK*) under förutsättning att utvecklingen är framgångsrik, samt stegvis ökande kommersiella försäljningsmilstolpar på upp till totalt högst 270 MEUR (2,6 miljarder SEK*). Nuevolution har dessutom rätt till stegvis ökande royalties på framtida försäljning.

”Vi är mycket glada över att ingå detta samarbete med Almirall”, säger Alex Haahr Gouliaev, VD för Nuevolution och fortsätter: “Almirall är ett världsledande läkemedelsföretag inom behandling av dermatologiska sjukdomar och genom samarbetet med Almirall har vårt program hittat en stark partner för den fortsatta utvecklingen och senare kommersialisering. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Almirall.”

Eduardo Sanchiz, VD för Almirall kommenterar: “Detta avtal med Nuevolution kommer göra det möjligt för oss att utveckla RORγt hämmare för behandling av dermatologiska sjukdomar och psoriasisartrit. Nuevolutions program inkluderar nya aktiva substanser (“NCE”) med potential att bli en av de första i en ny klass av icke-stereoida antiinflammatoriska läkemedel. Vi är mycket nöjda med detta strategiska samarbete med Nuevolution, som stärker vår pipeline och tillför en extra tillväxtmöjlighet för Allmiral, när vi fortsätter att positionera oss som en ledande dermatologisk aktör. Det visar också på vår kontinuerliga strävan att ta in innovationer från de bästa aktörerna.”

Om betalningsplanen

Förskottsbetalningen betalas till Nuevolution vid undertecknandet av samarbetsavtalet, med förbehåll för standardbetalningsvillkor, och utgör en garanterad betalning. Prekliniska, kliniska och regulatoriska milstolpsbetalningar är beroende av att utvecklingen är framgångsrik och kommersiella milstolpar är beroende av att försäljningsmål uppnås. Därför är ingen av dessa betalningar garanterade. Betalningar från Almirall kan bli föremål för spansk källskatt, som kan vara avdragsgill i Nuevolutions danska bolagsskatt.

* Växelkurs 1,00 EUR – 9,7667 SEK

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndag den 12 december 2016 kl. 11.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com

Media och Investor Relations kontakt:

Alex Haahr Gouliaev, Chief Executive Officer
Nuevolution AB (publ)
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, Chief Financial Officer
Nuevolution AB (publ)
Telefon: +45 7020 0987
E-post: hs@nuevolution.com

Om Almirall

Almirall är ett globalt företag med säte i Barcelona, och starkt engagerade i att kunna erbjuda värdefulla läkemedel samt medicintekniska produkter genom sin FoU, avtal och allianser. Vårt arbete omfattar hela värdekedjan för läkemedel. En stabil tillväxt gör det möjligt för oss att rikta vår kunskap och våra ansträngningar åt specialområden, i synnerhet för att ytterligare växa som en ledande dermatologisk aktör. Almirall är ett specialistföretag, vilket gör det möjligt för oss att uppnå målet att erbjuda våra innovativa produkter där de behövs.

Almirall grundades 1943, är noterat på den spanska börsen (ticker: ALM), och har blivit en grund till värdeskapande för samhället genom sin vision och sitt engagemang i sina mångåriga, större aktieägare. År 2015 uppgick företagets omsättning till 769 MEUR. Med 1 800 anställda har företaget successivt byggt upp en gedigen närvaro över hela Europa, liksom i USA.

För mer information, besök gärna www.almirall.com.

Presskontakt:
Cohn & Wolfe
Adriana Ibargüen
adriana.ibarguen@cohnwolfe.com
Tel: (+34) 91 531 57 23

Investor Relations-kontakt:
Almirall
Pablo Divasson del Fraile
Tel: (+34) 93 291 30 87