23.02.18

NUEVOLUTION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING FÖR 2017 NU TILLGÄNGLIG

23.02.18

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNUAL REPORT 2017 NOW AVAILABLE

08.02.18

NUEVOLUTION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2017 OCH DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN SOM SLUTADE 31 DECEMBER 2017 TILLGÄNGLIG

08.02.18

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES ITS YEAR-END REPORT FOR 2017 AND REPORT FOR THE THREE-MONTH PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2017

05.02.18

NUEVOLUTION AB (PUBL) INFORMERAR OM OFFENTLIGGÖRANDE AV RAPPORT SAMT TELEFONKONFERENS FÖR PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2017

05.02.18

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES TIMING FOR THE RELEASE AND WEBCAST OF THE THREE-MONTH REPORT FOR OCTOBER-DECEMBER 2017

23.01.18

NUEVOLUTION UTSER DR. PAUL SCIGALLA TILL CHIEF MEDICAL OFFICER PÅ KONSULTBASIS

23.01.18

NUEVOLUTION APPOINT DR. PAUL SCIGALLA AS CHIEF MEDICAL OFFICER ON CONSULTANCY BASIS

03.01.18

NUEVOLUTION ERHÅLLER LICENSAVGIFT PÅ 750 000 USD

03.01.18

NUEVOLUTION TO RECEIVE LICENSE FEE PAYMENT OF USD 750,000

11.12.17

RESOLUTIONS AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF NUEVOLUTION AB (PUBL)

11.12.17

BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NUEVOLUTION AB (PUBL)

08.12.17

THE DANISH EASTERN HIGH COURT REVOKES THE MARITIME AND COMMERCIAL HIGH COURT’S DECISION OF 22 FEBRUARY 2016 IN FAVOUR OF NUEVOLUTION’S REQUEST

08.12.17

DANSKA ÖSTRA HOVRÄTTEN ÅTERKALLAR BESLUTET FRÅN DANSKA SJÖ- OCH HANDELSRÄTTEN PER DEN 22 FEBRUARI 2016 TILL FÖRMÅN FÖR NUEVOLUTIONS BEGÄRAN

27.11.17

NUEVOLUTION TO PRESENT NEW DATA ON ITS BET BD1 PROGRAM SUPPORTING EFFECT IN PSORIASIS/ATOPIC DERMATITIS

27.11.17

NUEVOLUTION KOMMER ATT PRESENTERA NYA DATA FÖR SITT BET BD1-PROGRAM VILKA STÖDJER EFFEKTEN I PSORIASIS/ATOPISK DERMATIT

20.11.17

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NUEVOLUTION AB (PUBL)

20.11.17

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF NUEVOLUTION AB (PUBL)

07.11.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES ITS REPORT FOR THE INTERIM PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2017

07.11.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN SOM SLUTADE 30 SEPTEMBER 2017 TILLGÄNGLIG

03.11.17

NUEVOLUTION APPOINTS JOHNNY STILOU AS DIRECTOR OF INVESTOR RELATIONS AND CORPORATE COMMUNICATION

03.11.17

NUEVOLUTION ANSTÄLLER JOHNNY STILOU SOM DIREKTÖR FÖR INVESTOR RELATIONS OCH CORPORATE COMMUNICATION

01.11.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES TIMING FOR THE RELEASE AND WEBCAST OF THE THREE-MONTH REPORT FOR JULY-SEPTEMBER 2017

01.11.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) INFORMERAR OM OFFENTLIGGÖRANDE AV RAPPORT SAMT TELEFONKONFERENS FÖR PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2017

30.10.17

FREDRIK ARP FÖRESLÅS SOM NY STYRELSELEDAMOT I NUEVOLUTION AB (PUBL)

30.10.17

FREDRIK ARP IS PROPOSED AS BOARD MEMBER IN NUEVOLUTION AB (PUBL)

27.10.17

NUEVOLUTION TO PRESENT NEW DATA ON ITS BET BD1 PROGRAM SUPPORTING THE UNDERSTANDING OF THE BIOLOGICAL MODE-OF-ACTION

27.10.17

NUEVOLUTION KOMMER ATT PRESENTERA NYA DATA FÖR SITT BET BD1-PROGRAM VILKA STÖDJER FÖRSTÅELSEN FÖR DEN BIOLOGISKA VERKNINGSMEKANISMEN

12.10.17

BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I NUEVOLUTION AB (PUBL)

12.10.17

RESOLUTIONS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF NUEVOLUTION AB (PUBL)

12.10.17

PRESENTATION FOR NUEVOLUTION’S ANNUAL GENERAL MEETING AND VIDEO MATERIAL BASED ON THE ANNUAL REPORT 2016/17 NOW AVAILABLE

12.10.17

PRESENTATION VID NUEVOLUTIONS ÅRSSTÄMMA OCH VIDEOMATERIAL BASERAT PÅ ÅRSREDOVISNINGEN 2016/17 FINNS NU TILLGÄNGLIGT

18.09.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNUAL REPORT 2016/17 NOW AVAILABLE

18.09.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING FÖR 2016/17 NU TILLGÄNGLIG

18.09.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) AVSER ATT FLYTTA NOTERINGEN AV SINA AKTIER TILL NASDAQ STOCKHOLMS HUVUDLISTA UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2017/18

18.09.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) INTENDS TO MOVE THE LISTING OF ITS SHARES TO NASDAQ STOCKHOLM’S MAIN MARKET DURING THE FISCAL YEAR 2017/18

12.09.17

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NUEVOLUTION AB (PUBL)

12.09.17

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF NUEVOLUTION AB (PUBL)

11.09.17

NUEVOLUTION PRESENTERAR VID TRE INVESTERARKONFERENSER UNDER SEPTEMBER 2017

11.09.17

NUEVOLUTION TO PRESENT AT THREE INVESTOR CONFERENCES IN SEPTEMBER 2017

06.09.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES ITS RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2016/17

06.09.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2016/17 TILLGÄNGLIG

30.08.17

CORRECTION OF: NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES TIMING FOR THE FOURTH QUARTER RELEASE AND WEBCAST

30.08.17

KORRIGERING AV: NUEVOLUTION AB (PUBL) MEDDELAR OFFENTLIGGÖRANDE AV RAPPORT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET OCH TILLHÖRANDE WEBBSÄNDA TELEFONKONFERENS

30.08.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES TIMING FOR THE FOURTH QUARTER RELEASE AND WEBCAST

30.08.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) MEDDELAR OFFENTLIGGÖRANDE AV RAPPORT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET OCH TILLHÖRANDE WEBBSÄNDA TELEFONKONFERENS

19.06.17

NUEVOLUTION PRESENTERAR YTTERLIGARE POSITIVA DJURRESULTAT I LUPUS FRÅN SITT BET-SELEKTIVA PROGRAM

19.06.17

NUEVOLUTION PRESENTS ADDITIONAL POSITIVE ANIMAL RESULTS IN LUPUS FROM ITS BET SELECTIVE PROGRAM

12.06.17

NUEVOLUTION TO PRESENT AT ANGLO-NORDIC MEDICINAL CHEMISTRY SYMPOSIUM

12.06.17

NUEVOLUTION PRESENTERAR VID ANGLO-NORDIC MEDICINAL CHEMISTRY SYMPOSIUM

17.05.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES ITS RESULTS FOR THE THIRD QUARTER 2016/17

17.05.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2016/17 TILLGÄNGLIG

10.05.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) MEDDELAR OFFENTLIGGÖRANDE AV RAPPORT FÖR DET TREDJE KVARTALET OCH TILLHÖRANDE WEBBSÄNDA TELEFONKONFERENS

10.05.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES TIMING FOR THE THIRD QUARTER RELEASE AND WEBCAST

20.03.17

BIOEUROPE SPRING 2017 PRESENTATION OF PROGRESS IN THREE PIPELINE PROGRAMS

20.03.17

PRESENTATION VID BIOEUROPE SPRING 2017 KRING FRAMSTEG INOM TRE FORSKNINGSPROGRAM

06.03.17

NUEVOLUTION ERHÅLLER YTTERLIGARE BETALNING FÖR TILLGÅNG TILL TEKNOLOGI I SITT FORSKNINGSSAMARBETE MED JANSSEN

06.03.17

NUEVOLUTION ANNOUNCES FURTHER TECHNOLOGY ACCESS FEE PAYMENT FROM ITS DRUG DISCOVERY COLLABORATION WITH JANSSEN

14.02.17

TEKNOLOGIUTVECKLING HOS NUEVOLUTION: NUEVOLUTION UPPGRADERAR SIN SAMLING AV FÖRENINGAR TILL 40 BILJONER FÖR CHEMETICS™ PLATTFORMEN

14.02.17

NUEVOLUTION TECHNOLOGY PROGRESS: NUEVOLUTION SCALES ITS COMPOUND COLLECTION TO 40 TRILLION USING ITS CHEMETICS™ DRUG DISCOVERY PLATFORM

08.02.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTAL 2016/17 TILLGÄNGLIG

08.02.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES ITS RESULTS FOR THE SECOND QUARTER 2016/17

02.02.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES TIMING FOR THE SECOND QUARTER RELEASE AND WEBCAST

02.02.17

NUEVOLUTION AB (PUBL) MEDDELAR OFFENTLIGGÖRANDE AV RAPPORT FÖR DET ANDRA KVARTALET OCH TILLHÖRANDE WEBBSÄNDA TELEFONKONFERENS

23.01.17

NUEVOLUTION ANNOUNCES THE PUBLICATION OF A SCIENTIFIC ARTICLE IN COLLABORATION WITH NOBEL LAUREATE DR. ROBERT J. LEFKOWITZ

23.01.17

NUEVOLUTION TILLKÄNNAGER OFFENTLIGGÖRANDET AV EN VETENSKAPLIG ARTIKEL I SAMARBETE MED NOBELPRISTAGAREN DR ROBERT J. LEFKOWITZ

12.12.16

CONFERENCE CALL TO DISCUSS THE STRATEGIC COLLABORATION WITH ALMIRALL

12.12.16

TELEKONFERENS FÖR ATT DISKUTERA DET STRATEGISKA SAMARBETET MED ALMIRALL

12.12.16

ALMIRALL AND NUEVOLUTION ENTER INTO A STRATEGIC COLLABORATION TO DEVELOP RORγt INHIBITORS FOR TREATMENT OF DERMATOLOGY DISEASES AND PSORIATIC ARTHRITIS

12.12.16

ALMIRALL OCH NUEVOLUTION INGÅR ETT STRATEGISKT SAMARBETE FÖR ATT UTVECKLA RORγt HÄMMARE FÖR BEHANDLING AV DERMATOLOGISKA SJUKDOMAR OCH PSORIAS

02.12.16

NUEVOLUTION RECEIVES RESEARCH GRANT AND ENTERS COLLABORATION ON DEVELOPMENT OF NEW TAILORED CANCER THERAPEUTICS

02.12.16

NUEVOLUTION ERHÅLLER FORSKNINGSBIDRAG OCH INLEDER SAMARBETE KRING UTVECKLING AV NYA SKRÄDDARSYDDA CANCERBEHANDLINGAR

17.11.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTAL 2016/17 TILLGÄNGLIG

17.11.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES ITS RESULTS FOR THE FIRST QUARTER 2016/17

11.11.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) MEDDELAR OFFENTLIGGÖRANDE AV RAPPORT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET OCH TILLHÖRANDE WEBBSÄNDA TELEFONKONFERENS

11.11.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES TIMING FOR THE FIRST QUARTER RELEASE AND WEBCAST

08.11.16

NUEVOLUTION TO PRESENT AT UPCOMING INVESTOR CONFERENCES

08.11.16

PRESENTATION AV NUEVOLUTION PÅ KOMMANDE INVESTERARKONFERENSER

04.11.16

NUEVOLUTION UTSER REDEYE TILL CERTIFIED ADVISER

04.11.16

NUEVOLUTION APPOINTS REDEYE AS CERTIFIED ADVISER

05.10.16

ANNUAL GENERAL MEETING OF NUEVOLUTION AB (PUBL)

05.10.16

ÅRSSTÄMMA I NUEVOLUTION AB (PUBL)

04.10.16

TELEKONFERENS FÖR ATT DISKUTERA DET STRATEGISKE SAMARBETET MED AMGEN

04.10.16

CONFERENCE CALL TO DISCUSS THE STRATEGIC COLLABORATION WITH AMGEN

04.10.16

NUEVOLUTION INGÅR STRATEGISKT SAMARBETE MED AMGEN INOM ONKOLOGI OCH NEUROVETENSKAP

04.10.16

NUEVOLUTION ANNOUNCES STRATEGIC COLLABORATION WITH AMGEN IN ONCOLOGY AND NEUROSCIENCE

22.09.16

PRESENTATION AV PREKLINISK DATA OCH PRELIMINÄR TOXIKOLOGIDATA FRÅN BET BD1-PROGRAM PÅ DISCOVERY ON TARGET 2016

22.09.16

ORAL PRESENTATION OF PRECLINICAL AND PRELIMINARY TOXICOLOGY DATA ON ITS BET BD1 PROGRAM AT DISCOVERY ON TARGET 2016

16.09.16

PRESENTATION AV PREKLINISK DATA FRÅN BET BD1-PROGRAMMET PÅ DISCOVERY ON TARGET 2016

16.09.16

PRESENTATION OF PRECLINICAL DATA ON ITS BET BD1 PROGRAM AT DISCOVERY ON TARGET 2016

15.09.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNUAL REPORT 2015/16 NOW AVAILABLE

15.09.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING FÖR 2015/16 TILLGÄNGLIG

06.09.16

BOKSLUTKOMMUNIKÉ 2015/16 WEBBSÄNDNING OCH PRESENTATION

06.09.16

Q4 2015/16 QUARTERLY REPORT WEBCAST AND PRESENTATION

06.09.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES ITS RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2015/16

06.09.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2015/16 TILLGÄNGLIG

05.09.16

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NUEVOLUTION AB (PUBL)

05.09.16

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF NUEVOLUTION AB (PUBL)

29.08.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) MEDDELAR OFFENTLIGGÖRANDE AV RAPPORT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET OCH TILLHÖRANDE WEBBSÄNDA TELEFONKONFERENS

29.08.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES TIMING FOR THE FOURTH QUARTER RELEASE AND WEBCAST

25.08.16

DATA FRÅN GRP78-HÄMMAREPROGRAMMET PRESENTERAS PÅ EFMC-ISMC 2016

25.08.16

PRESENTATION OF DISCOVERY DATA FROM THE GRP78 INHIBITOR PROGRAM AT EFMC-ISMC 2016

23.08.16

NUEVOLUTION PRESENTERAR PÅ DEN 18:E UPPLAGAN AV ÅRLIGA RODMAN & RENSHAW GLOBAL INVESTMENT CONFERENCE

23.08.16

NUEVOLUTION TO PRESENT AT THE 18TH ANNUAL RODMAN & RENSHAW GLOBAL INVESTMENT CONFERENCE

16.08.16

PREKLINISK DATA PÅ RORyt-INVERSE AGONISTPROGRAMMET PRESENTERAS PÅ ICI 2016

16.08.16

PRESENTATION OF PRECLINICAL DATA FROM RORƴt INVERSE AGONIST PROGRAM AT ICI 2016

01.07.16

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NUEVOLUTION AB (PUBL)

01.07.16

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF NUEVOLUTION AB (PUBL)

01.06.16

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF NUEVOLUTION AB (PUBL)

01.06.16

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I NUEVOLUTION AB (PUBL)

26.05.16

LIVE SESSION HOS ”AKTIER – SMÅBOLAGSJAKTEN” DEN 31 MAJ

20.05.16

REPLAY OF TWO INVESTOR PRESENTATIONS AVAILABLE

20.05.16

INSPELNING AV TVÅ PRESENTATIONER TILL INVESTERARE TILLGÄNGLIGA

11.05.16

Q3 2015/16 QUARTERLY REPORT WEBCAST AND PRESENTATION

10.05.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2015/16 TILLGÄNGLIG

10.05.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES ITS QUARTERLY RESULTS FOR THE THIRD QUARTER 2015/16

06.05.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES TIMING FOR THE THIRD QUARTER RELEASE AND WEBCAST

06.05.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) MEDDELAR OFFENTLIGGÖRANDE AV RAPPORT FÖR DET TREDJE KVARTALET OCH TILLHÖRANDE WEBBSÄNDA TELEFONKONFERENS

20.04.16

NUEVOLUTION ERHÅLLER YTTERLIGARE FÖRSKOTTSBETALNING FÖR TILLGÅNG TILL TEKNOLOGIN I SITT FORSKNINGSSAMARBETE MED JOHNSON & JOHNSON INNOVATION

20.04.16

NUEVOLUTION ANNOUNCES FURTHER TECHNOLOGY ACCESS FEE PAYMENT FROM ITS DRUG DISCOVERY COLLABORATION WITH JOHNSON & JOHNSON INNOVATION

15.04.16

INVESTORDAGEN APRIL 12, WEBCAST

04.03.16

EUROPEISKA PATENTVERKET (EPO) UTFÄRDAR FYRA PATENT FÖR NUEVOLUTION AB (PUBL)

04.03.16

THE EUROPEAN PATENT OFFICE ISSUES FOUR PATENTS TO NUEVOLUTION AB (PUBL)

24.02.16

BÖRSVECKAN’S AND FINANCIAL HEARINGS SMÅBOLAGSDAG WEBCAST AND PRESENTATION

22.02.16

DANSKA SØ- OG HANDELSRETTEN UTFÄRDAR BESLUT KRING SPECIFIKA FRÅGOR I ÄRENDET MELLAN NUEVOLUTION OCH HENRIK PEDERSEN/CHEMGENE HOLDING APS

22.02.16

THE DANISH SØ- OG HANDELSRETTEN ISSUES A DECISION ON SEPARATE QUESTIONS IN THE CASE BETWEEN NUEVOLUTION AND HENRIK PEDERSEN/CHEMGENE HOLDING APS

22.02.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) ERHÅLLER MILSTOLPSBETALNING FRÅN SAMARBETE MED STÖRRE LÄKEMEDELSFÖRETAG

22.02.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES MILESTONE PAYMENT FROM BIG PHARMA COLLABORATION

04.02.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2015/16 TILLGÄNGLIG

04.02.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES ITS QUARTERLY RESULTS FOR THE SECOND QUARTER 2015/16

04.02.16

QUARTERLY REPORT (Q2 2015/16) WEBCAST

03.02.16

FÖRÄNDRING I NUEVOLUTIONS STYRELSE

02.02.16

FÖRÄNDRING I NUEVOLUTIONS STYRELSE

02.02.16

CHANGE IN NUEVOLUTION’S BOARD OF DIRECTORS

26.01.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) ANNOUNCES TIMING FOR THE SECOND QUARTER RELEASE AND WEBCAST

26.01.16

NUEVOLUTION AB (PUBL) MEDDELAR OFFENTLIGGÖRANDE AV RAPPORT FÖR DET ANDRA KVARTALET OCH TILLHÖRANDE WEBBSÄNDA TELEFONKONFERENS

07.12.15

NYEMISSIONEN I SAMBAND MED NOTERINGEN AV AKTIERNA I NUEVOLUTION AB (PUBL) ÖVERTECKNAD OCH UTÖKAS

07.12.15

NYEMISSION I FORBINDELSE MED NOTERINGEN AF AKTIERNE I NUEVOLUTION AB (PUBL) OVERTEGNET OG BLIVER UDVIDET

20.11.15

NUEVOLUTION AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH PREMIER

20.11.15

NUEVOLUTION AB (PUBL) OFFENTLIGGØR PROSPEKT OG SØGER NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH PREMIER

18.11.15

NUEVOLUTION A/S APPOINTS PROFESSOR MARK C. GENOVESE, MD AS ADVISOR TO SUPPORT THE COMPANY’S PRE-CLINICAL AND CLINICAL EFFORTS IN INFLAMMATORY DISEASES

19.10.15

NUEVOLUTION ANNOUNCES DRUG DISCOVERY COLLABORATION WITH JOHNSON & JOHNSON INNOVATION

28.09.15

NUEVOLUTION A/S APPOINTS DR. KEITH NOLOP AS ADVISOR FOR PRE-CLINICAL AND CLINICAL DRUG DEVELOPMENT

21.09.15

DR. JEANETTE WOOD HAS JOINED NUEVOLUTION AS DIRECTOR AND SENIOR SCIENTIFIC ADVISOR TO THE BOARD OF DIRECTORS

16.09.15

NUEVOLUTION APPOINTS HENRIK SIMONSEN, FORMER DIRECTOR OF LIFE SCIENCE CORPORATE FINANCE AT SEB, AS ITS CHIEF FINANCIAL OFFICER

09.07.14

PROFESSOR PAUL WORKMAN JOINS NUEVOLUTION AS SCIENTIFIC ADVISOR

26.06.14

SERIAL ENTREPRENEUR DR. PETER HIRTH JOINS NUEVOLUTION AS CORPORATE ADVISOR

21.05.14

DR. BRIAN ZAMBROWICZ, PH.D HAS JOINED NUEVOLUTION AS DIRECTOR AND SENIOR SCIENTIFIC ADVISOR TO THE BOARD OF DIRECTORS

20.02.14

NUEVOLUTION ANNOUNCES LICENSE AGREEMENT WITH MERCK

22.01.14

NUEVOLUTION ENTER DRUG DISCOVERY COLLABORATION WITH THE INSTITUTE OF CANCER RESEARCH (ICR) AND CANCER RESEARCH TECHNOLOGY (CRT)

10.01.14

NUEVOLUTION ANNOUNCES TECHNOLOGY LICENSING AGREEMENT

19.12.13

NUEVOLUTION APPOINTS TON BERKIEN AS CHIEF BUSINESS OFFICER

04.11.13

CANCER RESEARCH TECHNOLOGY AND NUEVOLUTION SIGN MULTI-TARGET DEAL TO SEEK POTENTIAL CANCER DRUGS

19.08.13

PROFESSOR DR. JUTTA HEIM HAS JOINED NUEVOLUTION AS DIRECTOR AND SENIOR SCIENTIFIC ADVISOR TO THE BOARD OF DIRECTORS

12.08.13

HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE, LEXICON PHARMACEUTICALS, NUEVOLUTION AND LEADING RESEARCH UNIVERSITY FORM SCIENTIFIC COLLABORATION

13.03.13

NUEVOLUTION ANNOUNCES FORMATION OF STRONG SCIENTIFIC ADVISORY PANEL

19.06.12

NUEVOLUTION A/S RAISES €11 MILLION IN NEW FINANCING ROUND

09.05.12

NUEVOLUTION ANNOUNCES RECEIPT OF MILESTONE PAYMENT FROM BOEHRINGER INGELHEIM

19.09.11

NUEVOLUTION ANNOUNCES COLLABORATION IN DRUG DISCOVERY WITH BOEHRINGER INGELHEIM

06.10.10

NUEVOLUTION ENTERS LEAD DISCOVERY COLLABORATION IN THE FIELD OF EPIGENETIC DISORDERS