Data från GRP78-hämmareprogrammet presenteras på EFMC-ISMC 2016

Stockholm, 25 augusti 2016. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) kommer att presentera data från sitt GRP78-hämmareprogram på EFMC-ISMC 2016 (EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry) i Manchester, Storbritannien, på tisdag den 30 augusti.

Postern som presenteras av forskare hos Nuevolution har titeln: “Novel inhibitors of GRP78: Screening a challenging target using the Chemetics® screening platform”. Postern kommer att finnas tillgänglig för deltagare på konferensen på måndag den 29 augusti och kommer även att publiceras på www.nuevolution.com den 29 augusti klockan 8:30 CEST.

GRP78-hämmarprogramet är just nu i hit-to-lead optimeringsfasen. Programmet utvecklas i samarbete med Cancer Research Technology Discovery Laboratories (CRT-DL) och Institute of Cancer Research i Storbritannien.

I Nuevolutions rapport för Q3 2015/16, rapporterade företaget att de har identifierat potenta småmolekyler med förmåga att hindra GRP78 och har fått tredimensionella kristallstrukturer av dessa småmolekyler bundna till GRP78. De aktuella föreningarna är selektiva och visar goda möjligheter för bindning av målet på ett allosteriskt sätt. Den data som kommer att presenteras på EFMC-ISMC 2016 är i enlighet med detta.

För mer information kontakta:

Thomas Franch, CSO
Telefon: +45 7020 0987
E-post: tf@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om GRP78
Glukosreglerad protein 78 (GRP78) är en viktig biologisk komponent som krävs för korrekt veckning och bildning av funktionella proteiner inuti cancerceller. GRP78 är över­representerad i till exempel vissa glioblastom (hjärncancer), prostatacancer och tros vara relevant för mer än 70 procent av all bröstcancer. Även om mer än 4 000 vetenskapliga artiklar har publicerats kring GRP78 finns det inte några rapporter kring småmolekylers effekt på GRP78.

Om Nuevolution
Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den torsdag 25 augusti 2016 kl. 13.00 (CEST).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com