Europeiska patentverket (EPO) utfärdar fyra patent för Nuevolution AB (publ)

Stockholm, 4 mars 2016. Europeiska patentverket (EPO) har utfärdat fyra nya patent för Nuevolution AB (publ).

I rapporten för det andra kvartalet 2015/2016 informerade Nuevolution att tre patent väntade på att bli beviljade. Fyra patent (EP 1905829, EP 2305808, EP 2186897 och EP 1539980) från tre olika patentfamiljer har nu utfärdats i Europa.

Nuevolution fortsätter att söka en expansion och förstärkning av sin patentposition med de medel som krävs och som är optimala för bolaget. Bolaget anser att patent är en viktig faktor för optimal affärsutveckling, och investerar därför cirka 7-8 miljoner kronor varje år i patentaktiviteter för att stödja bolagets produktportfölj och dess Chemetics® läkemedelsutvecklingsplattform.

Nuevolution har uppfunnit en teknologi som gör att mycket stora substanssamlingar (bibliotek) kan syntetiseras och screenas på ett mycket effektivt sätt. Nuevolution använder sin plattformsteknologi för att upptäcka nya läkemedel för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar.

Nuevolutions teknologi tillåter varje testsubstans (till exempel en liten molekyl för tablettbaserade läkemedel) att kopplas till en oligonukleotid (till exempel DNA), där oligonukleotiden fungerar som en streckkod med information om testsubstansens struktur. Denna typ av streckkod gör det möjligt för Nuevolution att arbeta med materialsammansättningar som innehåller hundratals miljoner till miljarder olika substanser, och för att isolera och identifiera de biologiskt aktiva substanserna från sådana komplexa blandningar. Det gör att Nuevolution i sin vardagliga verksamhet kan screena över 1 000 gånger fler läkemedelslika molekyler än vad som är möjligt för de största läkemedelsföretagen och deras teknologier.

Nuevolution har elva patentfamiljer för att skydda sin teknologi, där patent har utfärdats från åtta av dessa. Med utfärdandet av de fyra nya patenten har Nuevolution över 180 utfärdade patent i olika länder. Nuevolutions tidigare utfärdada patenter skyddar olika metoder för syntes av bibliotek och för att utföra streckkodskodningen av biblioteken, vilka sedan följdes av ett antal patent som skyddar sammansättning och struktur av streckkoden (oligonukleotiden). De nyligen utfärdade patenten skyddar breda strukturella klasser (till exempel små icke-peptidmolekyler, scaffolded molekyler (organic molecules with central core built from smaller elements), makrocykliska molekyler etcetera) av substanser bundna till den kodtolkande oligonukleotiden (streckkod).

“De nya patenten stärker Nuevolutions dominerande ställning på det tekniska området ytterligare genom att erbjuda ett utökat och viktigt sätt för skydd av plattformen och produkter som kan utvecklas från den”, säger Alex Gouliaev, VD för Nuevolution AB. ”Vår starka patentportfölj ger oss inte bara frihet att använda vår plattform på det sätt vi gör i dag, utan begränsar också möjligheterna för andra på det teknologiska området.”

För mer information, vänligen kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2016 kl. 09.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com