Förändring i Nuevolutions styrelse

Stockholm, den 3 februari 2016. Korrigering av pressmeddelande publicerat den 2 februari 2016. Korrigeringen avser tillägg av information om Bolagets Certified Adviser

Förändring i Nuevolutions styrelse

Stockholm, den 2 februari 2016 Nuevolution AB (publ) meddelar att Viktor Drvota har lämnat
bolagets styrelse.

Viktor Drvota har utsetts till Chief Investment Officer vid Karolinska Development efter att närmast
ha varit chef för Life Science Venture på SEB Venture Capital. Han lämnar därför Nuevolutions
styrelse, där han har varit ledamot sedan 2003.

“Vi vill tacka Viktor för hans insatser under de senaste tolv åren och räknar med att kunna
presentera en ersättare inom en snar framtid”, säger Stig Løkke Pedersen, Nuevolutions
styrelseordförande.

Information om Viktor Drvotas utträde ur styrelsen blev registrerat hos Bolagsverket den 1 februari
2016.
För mer information kontakta:
Alex Haahr Gouliaev, VD för Nuevolution AB (publ)
Telefon : +45 70 20 09 87
e-post : AHG@nuevolution.com

Om Nuevolution
Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära
läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark.
Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med
läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya
behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer
inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North i Stockholm (ticker: NUE). Västra Hamnen är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande 2016-02-03 kl 18.00