Förändring i Nuevolutions styrelse

Stockholm, den 2 februari 2016 Nuevolution AB (publ) meddelar att Viktor Drvota har lämnat bolagets styrelsen Viktor Drvota har utsetts till Chief Investment Officer vid Karolinska Development efter att närmast ha varit chef för Life Science Venture på SEB Venture Capital. Han lämnar därför Nuevolutions styrelse, där han har varit ledamot sedan 2003.

“Vi vill tacka Viktor för hans insatser under de senaste tolv åren och räknar med att kunna presentera en ersättare inom en snar framtid”, säger Stig Løkke Pedersen, Nuevolutions styrelseordförande.

Information om Viktor Drvotas utträde ur styrelsen blev registrerat hos Bolagsverket den 1 februari 2016.

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD för Nuevolution AB (publ)

Telefon : +45 70 20 09 87

e-post : AHG@nuevolution.com

Om Nuevolution
Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-02-02 kl 12.30