Inspelning av två presentationer till investerare tillgängliga

Stockholm den 20 maj 2016.  Nuevolutions VD, Alex Haahr Gouliaev, gav en övergripande presentation av företaget, samt en uppdatering om pipelineprogrammen och partneraktiviteter på Avanza Banks Börsdag i Stockholm och på Aktiespararnas Aktiedag i Göteborg, onsdagen den 18 maj.

En inspelning av presentationen (på engelska) i Stockholm finns på:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2016_0518_Nuevolution/view

En inspelning av presentationen (på engelska men Q&A är både på svenska och engelska) i Göteborg finns på:

https://youtu.be/lhHZZuienAk

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Phone: +45 7020 0987
Email: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Phone: +45 3913 0947
Email: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den fredag 20 maj 2016 kl. 12.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com