STÄMMOR

ÅRSSTÄMMA 2016

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om Teckningsoptionsprogram 2016/2021 och emission av teckningsoptioner

AGM 2016 Warrant Program fullständigt förslag
Sep 14 - 2016
AGM 2016 - Teckningsoptionsvillkor (2016-2021) Serie 1
Sep 14 - 2016
AGM 2016 - Teckningsoptionsvillkor (2016-2021) Serie 2
Sep 14 - 2016

AGM 2016 PROROKOLL

AGM2016 Minutes
Oct 19 - 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 1 JULI 2016

Extra bolagsstämma 1 juli 2016 referat
Referat
Jul 05 - 2016