STÄMMOR

Valberedning

Enligt beslut från årsstämman ska valberedningen bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sverige förda aktieboken per 31 mars 2017, tillsammans med styrelsens ordförande. Arbetet med sammansättning av valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av: David Sonnek (SEB Venture Capital), Peter Bensson (Sunstone Capital), Lennart Hansson (Industrifonden) och Stig Løkke Pedersen (styrelseordförande Nuevolution AB). David Sonnek har utsetts till ordförande i valberedningen.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta per brev till och förslag inför årsstämman ska vara valberedningen tillhanda senast 31 augusti 2017 för att kunna tas i beaktande: Valberedningen, Nuevolution AB (publ), Rønnegade 8, DK-2100 Köpenhamn, Danmark, eller via e-post till: [email protected].

ÅRSSTÄMMA 2016

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om Teckningsoptionsprogram 2016/2021 och emission av teckningsoptioner

AGM 2016 Warrant Program fullständigt förslag
Sep 14 - 2016
AGM 2016 - Teckningsoptionsvillkor (2016-2021) Serie 1
Sep 14 - 2016
AGM 2016 - Teckningsoptionsvillkor (2016-2021) Serie 2
Sep 14 - 2016

AGM 2016 PROROKOLL

AGM2016 Minutes
Oct 19 - 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 1 JULI 2016

Extra bolagsstämma 1 juli 2016 referat
Referat
Jul 05 - 2016