Uppköpserbjudande

Amgen Inc., har den 22 maj 2019 lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Nuevolution AB.

LÄS MER OM ERBJUDANDET PÅ BUDGIVARENS HEMSIDA

UTTALANDE FRÅN NUEVOLUTIONS STYRELSE MED ANLEDNING AV ERBJUDANDET