Korrigering av: Nuevolution AB (publ) meddelar offentliggörande av rapport för det fjärde kvartalet och tillhörande webbsända telefonkonferens

Stockholm, 30 augusti 2017

I pressmeddelandet som meddelar offentliggörande av rapport för det fjärde kvartalet och webbsändningen meddelat klockan 11:00 CEST, bör den rätta texten vara: Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) offentliggör idag att bolaget kommer att presentera kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2016/17 (inte 2015/16) onsdagen den 6 september 2017, kl. 8:30 CEST.

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag 30 augusti 2017 kl. 13.30 CEST.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.