Nuevolution AB (publ) avser att flytta noteringen av sina aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista under räkenskapsåret 2017/18

Stockholm, 18 september 2017 — Nuevolution AB (publ), ett ledande bioteknikbolag inom upptäckt av småmolekylära läkemedel, noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier (NUE.ST), har idag meddelat att bolaget avser att flytta noteringen av företagets aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista under räkenskapsåret 2017/18.

Efter att ha genomfört en översyn av Nuevolutions affärsstrategi anser styrelsen att tiden är lämplig för att flytta noteringen av bolagets aktier till en reglerad marknad. Detta utgör en viktig del av företagets strategi ”Grand Plan – mot nya horisonter”.

 ”Att notera Nuevolutions aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista har varit en uttalad ambition och ett uttalat mål sedan aktierna noterades på Nasdaq First North Premier i december 2015. Idag meddelar vi att vår plan är att detta ska ske under räkenskapsåret 2017/18. Det här är en naturlig fortsättning på den strategi som företaget presenterade i samband med noteringen 2015”, säger VD Alex Haahr Gouliaev.

Fler detaljer om detta beslut och information om Nuevolutions ”Grand Plan – mot nya horisonter” finns i årsredovisningen 2016/17 som släpptes idag och som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nuevolution.com.

För att stödja ett framgångsrikt listbyte har Nuevolution engagerat Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge som legal rådgivare och EY för att genomföra en så kallad pre IPO-granskning.

För mer information kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Tel: +45 3913 0902
Email: ahg@nuevolution.com

Henrik Damkjær Simonsen, CFO
Tel: +45 3913 0947
Email: hs@nuevolution.com

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndag 18 september 2017 kl. 8.30 CEST.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.