Nuevolution AB (publ) delårsrapport för andra kvartal 2016/17 tillgänglig

Stockholm, 8 februari 2017. Nuevolution AB (publ) delårsrapport för andra kvartal 2016/17 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.nuevolution.com). Nedan presenteras utdrag ur rapporten.

Sammanfattning av det andra kvartalet 2016/2017 (oktober-december 2016)

Avtal med ett potentiellt värde på upp till 7,9 miljarder SEK säkrade i kvartalet

  • Andra kvartalet: Nettoomsättningen uppgick till 111,0 MSEK (11,2). Första halvåret: 112,8 MSEK (12,3).
  • Andra kvartalet: Rörelsekostnaderna uppgick till 35,1 MSEK (39,1). Första halvåret: 64,7 MSEK (65,8).
  • Andra kvartalet: Rörelseresultatet uppgick till SEK 75,8 MSEK (-27,9). Första halvåret: 48,1 MSEK (-53,5).
  • Andra kvartalet: Nettoresultatet uppgick till 56,4 MSEK (-25,6). Första halvåret: 30,8 MSEK (-49,5).
  • Andra kvartalet: Resultat per aktie (EPS) var 1,32 SEK (-0,81). Första halvåret: 0,72 SEK (-1,64).
  • Nettokassan uppgick till 142,9 MSEK per 31 december 2016 (258,4), exklusive initiala betalningen från avtalet med Almirall, vilket ingicks under mitten av december 2016.
  • Oktober 2016: Nuevolution-Amgens forskningssamarbete kring multipla sjukdomsmål. Nuevolution är berättigat att erhålla upp till 410 MUSD (3,5 miljarder SEK) i licensavgifter, betalning för milstolpar för utveckling och försäljning per utvecklingsprogram såväl som stegvis ökande royalties baserade på framtida försäljning.
  • December 2016: Nuevolution-Almirall ingår globalt, strategiskt samarbete för utveckling och kommersialisering av Nuevolutions program kring RORγt hämmare för behandling av inflammatoriska hudsjukdomar och åkommor samt psoriasisartrit. Nuevolution erhåller en initial betalning på 11,2 MEUR (SEK 109,2 MSEK) och upp till 442 MEUR (4,3 miljarder SEK) i milstolpsbetalningar såväl som stegvis ökande royalties baserade på framtida försäljning.
  • December 2016: Nuevolution och professor Kristian Helin, Köpenhamns universitet, erhåller 16,4 MDKK (21,6 MSEK) i forskningsbidrag från Innovation Fund Denmark för att identifiera små molekyler för NSD-proteiner, vilka är hyperaktiva vid vissa cancerformer.
  • I programmet för BET-hämmare har en preklinisk studie i en andra musmodell av human lupus initierats, och resultaten förväntas rapporteras under mitten av 2017. Resultaten från en pågående kliniska studie på idiopatisk lungfibrosis (IPF) förväntas bli rapporterade under andra kvartalet 2017.

Händelser som har inträffat efter den 31 december 2016:

Vid mitten av januari 2017 erhöll Nuevolution den initiala betalningen från samarbetet med Almirall.

VD har ordet

“Andra kvartalet 2016/17 var ett viktigt kvartal för företaget med slutförandet av avtal med såväl Amgen som Almirall samt för att ha erhållit forskningsstöd från Innovation Fund Denmark för vårt samarbete med professor Kristian Helin, Köpenhamns universitet. Jag är mest nöjd med att vi säkerställde så starka partnerskap under kvartalet och jag är mycket glad över att se framstegen inom forsknings- och utvecklingsprogrammen med våra partner” säger Alex Haahr Gouliaev, VD.

Webbsänd telefonkonferens

Onsdagen den 8 februari kl. 14.00 CET kommer bolagets VD och finansdirektör att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av partnerskapsverksamheter och pipelineprogrammen. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande onsdagen den 8 februari 2017 kl. 14.00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 664 2666
DK: +45 3544 5575
UK: +44 20 3008 9808
US: +1 855 831 5946

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

 

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag 8 februari kl. 08.30 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com