Nuevolution AB (publ) delårsrapport för första kvartal 2016/17 tillgänglig

Stockholm, 17 november 2016. Nuevolution AB (publ) delårsrapport för första kvartal 2016/17 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.nuevolution.com). Nedan presenteras utdrag ur rapporten.

Sammanfattning av det första kvartalet 2016/2017

Solida affärsframsteg

  • Omsättningen uppgick till 1,8 MSEK (1,1).
  • Rörelsekostnaderna uppgick till 29,5 MSEK (26,7).
  • Rörelseresultatet uppgick -27,7 MSEK (-25,6).
  • Nettoresultatet uppgick till -25,6 MSEK (-23,9).
  • Resultat per aktie (EPS) var SEK -0,60 (-0,83).
  • Nettokassan uppgick till 170,6 MSEK per 30 september 2016 (21,5).
  • Produktion på kilogramskala av den aktiva substansen (API) för RORγt inverse agonist-kandidaten (hämmare) har inletts.
  • Den ledande läkemedelskandidaten från Nuevolutions selektiva BET hämmare-program uppvisade positiva resultat från en preliminär toxikologistudie och positiva preliminär resultat i en djurmusmodell för mänskliga lupussjukdomen, SLE.
  • Tre nya Chemetics®-bibliotek av föreningar har färdigställts, vilket ger Nuevolution tillgång till ytterligare 400 miljoner småmolekylföreningar att använda för läkemedelsforskning.
  • Forskare hos Nuevolution har presenterat data från programmen RORγt inverse agonist, BET BRD och GRP78-hämmare vid vetenskapliga konferenser i Australien, USA och Europa.

Händelser som har inträffat efter den 30 september 2016:

Den 4 oktober 2016, meddelade Nuevolution att Amgen och Nuevolution har ingått ett forskningssamarbete inom multipla mål. Syftet med samarbetet är att upptäcka, utveckla och kommersialisera nya terapiområden inom onkologi och neurovetenskap. Amgen har en exklusiv option att erhålla alla rättigheter till framgångsrikt utvecklade program. Nuevolution är berättigat till att erhålla upp till 410 MUSD för licensierade förskottsbetalningar, utveckling, kommersiella milstolpar för utvecklingsprogram samt stegvis ökande royalties baserade på framtida försäljning.

VD har ordet

“Vi är mycket glada över att ha ingått ett brett samarbete med Amgen. Avtalet ligger i linje med vår övergripande strategi att leverera fem eller sex affärsmöjligheter under 2016-2018 (mogna program för att ingå partnerskap). Vi står fast vid våra planer att ingå partnerskap för tre eller fyra program och har som avsikt att behålla en eller två program för vidareutveckling internt. Den överenskommelse vi nu har med Amgen förstärker möjligheterna för vår projektportfölj och minskar samtidigt den övergripande risken för Nuevolutions investeringar inom forskning”, säger Alex Haahr Gouliaev, verkställande direktör.

Torsdagen den 17 november kl. 12.00 CET kommer bolagets verkställande ledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av partnerskapsverksamheter och pipelineprogrammen. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande torsdag 17 november 2016 12.00 CET

Telefonnummer:
SE: +46 85 664 2690
DK: +45 35 44 55 75
UK: +44 20 3008 9807
US: +1 855 753 2235

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den torsdag 17 november 2016 kl. 10.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com