Nuevolution AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2015/16 tillgänglig

Stockholm, 10 maj 2016. Nuevolution AB’s (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2015/16 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.nuevolution.com). Nedan presenteras utdrag ur rapporten.

Sammanfattning av det tredje kvartalet 2015/2016

  • Under det tredje kvartalet av räkenskapsåret 2015/16 kom det ut ytterligare prekliniska studier i Nuevolutions program för RORγt inverse agonist (hämmare) med positiva resultat för sin läkemedelskandidat.
  • I februari 2016 meddelade Nuevolution att företaget kommer att få en milstolpsbetalning på 2,0 MUSD från sitt samarbete med Novartis, vilket inleddes i januari 2014.
  • I mars 2016 meddelade bolaget att European Patent Office utfärdat fyra nya patent till Nuevolution relaterade till Chemetics®-plattformen.
  • Danska Sø- og Handelsretten beslutade att Nuevolution inte kan bestrida frågor om upphovsrätt och äganderätt av patenten i målet mot Henrik Pedersen och Chemgene Holding ApS. Nuevolution motsätter sig domstolens beslut och har överklagat domen hos Østre Landsret (Eastern High Court). Övriga frågor när det gäller bland annat Nuevolutions rätt för en amerikansk avdelad ansökan har ännu inte beslutats.
  • Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2015/16 uppgick till 6,0 MSEK (4,3). Första nio månaderna: 18,2 MSEK (24,2), primärt från avtal kring teknikplattformen.
  • Koncernens rörelseresultat under tredje kvartalet 2015/16 var -21,7 MSEK (-18,7). Första nio månaderna: -75,2 MSEK (-43,1) och -60,4 MSEK exklusive IPO-kostnader.
  • Koncernens nettoförlust för tredje kvartalet 2015/16 uppgick till -20,9 MSEK (-16,8). Första nio månaderna: -70,3 MSEK (-34,7) och -55,5 MSEK exklusive IPO-kostnader.
  • Resultat per aktie (EPS) var -0,49 SEK under tredje kvartalet 2015/16 (-0,72). Första nio månaderna: -2,05 SEK (-1.52) och -1.62 exklusive IPO-kostnader.
  • Nettokassan per 31 mars 2016 var 210,8 MSEK (67,8).
  • Händelser som har inträffat för Nuevolution AB (publ) sedan rapportperiodens slut: I april 2016 meddelade bolaget att Janssen Biotech använt sin möjlighet att utöka samarbetet med Nuevolution, vilket ger Nuevolution en ytterligare betalning om 0,6 MUSD.

“Det tredje kvartalet 2015/16 utvecklades tillfredsställande både vad gäller vår FoU-verksamhet och våra kommande partneraktiviteter. Vidare visar en utökning av avtalet med Janssen Biotech och milstolpsinbetalningen om 2 MUSD från vårt samarbete med Novartis på det fortsatta värdet av vår teknik och vårt förhållningssätt till att upptäcka nya läkemedel inom sjukdomsområden av otillfredsställda medicinska behov “, kommenterar VD Alex Haahr Gouliaev.

Den 10 maj kl. 14.00 CET kommer bolagets verkställande ledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av pipelineprogrammen och partnerskapsverksamheter. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande tisdag 10 maj 2016 14:00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 664 2669
DK: +45 8233 3178
UK: +44 20 3008 9808
US: +1 855 7532 235

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD för Nuevolution AB (publ)
Telefon : +45 70 20 09 87
e-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 39 13 09 47
e-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 10 maj 2016 kl 09.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com