Nuevolution AB (publ) erhåller milstolpsbetalning från samarbete med större läkemedelsföretag

Stockholm, 22 februari 2016, Nuevolution AB (publ) kommer att erhålla en milstolpsbetalning på två miljoner USD (cirka 16,9 miljoner SEK) från sitt samarbete med Novartis kring läkemedelsutveckling.

I augusti 2009 ingick Nuevolution och Novartis ett samarbete kring tillämpning av Nuevolutions egenutvecklade Chemetics®-teknik för läkemedelsutveckling med syftet att identifiera nya småmolekylära kandidater för läkemedel som är av intresse för Novartis. 2014 undertecknade bolagen ett icke-exklusivt licensavtal för att möjliggöra för Novartis att använda tekniken internt och för att samproducera nya screeningbibliotek i samarbete med Nuevolution. Hittills har Nuevolution erhållit en förtidsbetalning, forskningsfinansiering och milstolpsbetalningar.

“Det är fortsatt en del av vår strategi att öka användningen av vår Chemetics®-läkemedelsplattform såväl i våra interna program som genom tillämpningen av plattformen i strategiska partnerskap samt avtal för produktlicensiering. Samarbetet med Novartis stödjer attraktiviteten i vår egenutvecklade Chemetics®-plattform och vårt sökande efter attraktiva läkemedelskandidater riktade mot stora och icke tillfredsställda medicinska behov”, säger Alex Gouliaev, VD för Nuevolution AB (publ).

För mer information kontakta:
Alex Haahr Gouliaev, VD för Nuevolution AB (publ)
Telefon : +45 70 20 09 87
e-post : ahg@nuevolution.com

Om Nuevolution
Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor I Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2016 kl. 09.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets CertifiedAdviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com