Nuevolution AB (publ) meddelar offentliggörande av rapport för det andra kvartalet och tillhörande webbsända telefonkonferens

Stockholm, 2 februari 2017 – Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) offentliggör idag att bolaget kommer att presentera resultatet för det andra kvartalet 2016/17 onsdagen den 8 februari 2017, kl. 8.30 CET.

Onsdagen den 8 februari kl. 14.00 CET kommer bolagets VD och finansdirektör att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av partnerskapsverksamheter och pipelineprogrammen. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande onsdagen den 8 februari 2017 kl. 14.00 CET

Telefonnummer:
SE: +46 85 664 2666
DK: +45 3544 5575
UK: +44 20 3008 9808
US: +1 855 831 5946

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Frågor hänvisas till:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 3913 0902
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag 2 februari 2017 kl. 11.00 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.