Nuevolution AB (publ) meddelar offentliggörande av rapport för det andra kvartalet och tillhörande webbsända telefonkonferens

Stockholm, 26 januari 2016 – Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) offentliggör idag att bolaget kommer att presentera resultatet för det andra kvartalet 2015/16 torsdagen den 4 februari 2016, efter stängningen av Nasdaq First North Premier. Den 5 februari kl. 08.00 CET kommer bolagets verkställande ledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av pipelineprogrammen och partnerskapsverksamheter. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande fredag 5 februari 2016 8:00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 664 2695
DK: +45 3544 5575
UK: +44 20 3008 9810
US: +1 855 831 5945

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com.

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com.

Frågor hänvisas till:

Alex Haahr Gouliaev, CEO, tel.: +45 3913 0902

Henrik Damkjær Simonsen, CFO, tel.: +45 3913 0947

 

Information about Nuevolution AB (publ)

Nuevolution AB (publ) is a leading small molecule drug discovery biotech company founded in 2001, and headquartered in Copenhagen, Denmark. Nuevolution partners its discovery platform and programs with pharmaceutical and biotechnology companies to seek future benefit of patients in need of novel medical treatment option. Nuevolution’s internal programs are focused on therapeutically important targets within inflammation, oncology and immuno-oncology.