Nuevolution AB (publ) meddelar offentliggörande av rapport för det första kvartalet och tillhörande webbsända telefonkonferens

Stockholm, 11 november 2016 – Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) offentliggör idag att bolaget kommer att presentera resultatet för det första kvartalet 2016/17 torsdagen den 17 november 2016, kl. 10.00 CET.

Torsdagen den 17 november kl. 12.00 CET kommer bolagets verkställande ledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av partnerskapsverksamheter och pipelineprogrammen. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande torsdag 17 november 2016 12:00 CET

Telefonnummer:
SE: +46 85 664 2690
DK: +45 35 44 55 75
UK: +44 20 3008 9807
US: +1 855 753 2235

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Frågor hänvisas till:

Alex Haahr Gouliaev, CEO
Tel.: +45 3913 0902
Email: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Tel.: +45 3913 0947
Email: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredag 11 november 2016 kl. 10.30 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com