Nuevolution AB (publ) meddelar offentliggörande av rapport för det tredje kvartalet och tillhörande webbsända telefonkonferens

Stockholm, 6 maj 2016 – Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) offentliggör idag att bolaget kommer att presentera resultatet för det tredje kvartalet 2015/16 tisdagen den 10 maj 2016, kl. 9:00 CET.

Den 10 maj kl. 14.00 CET kommer bolagets verkställande ledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av pipelineprogrammen och partnerskapsverksamheter. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande tisdag 10 maj 2016 14:00 CET

Telefonnummer:
SE: +46 85 664 2695
DK: +45 8233 3178
UK: +44 20 3008 9808
US: +1 855 7532 235

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Inspelning av webbsändningen
En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Frågor hänvisas till:
Alex Haahr Gouliaev, CEO
Tel.: +45 3913 0902
Email: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Tel.: +45 3913 0947
Email: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution
Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.
Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 6 maj 2016 kl 13.00 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com