Nuevolution anställer Johnny Stilou som direktör för investor relations och corporate communication

Stockholm, 3 november 2017 – Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) meddelande idag att man utsett Johnny Stilou som direktör för investor relations och corporate communication. Det är en ny position inom företaget, vilken har upprättats för att ytterligare stödja ett framgångsrikt genomförande av bolagets mål inklusive den fortsatta ambitionen att stärka aktieägarbasen med internationella och institutionella investerare, men också, och inte minst, för att se till att Nuevolution håller nära relationer med sina aktieägare, och för att upprätthålla hög kvalitet på kommunikationen till marknaden. Johnny Stilou kommer att ansluta till företaget så tidigt som möjligt under första kvartalet 2018, men senast den 1 mars 2018 kommer Johnny att ingå i företagsledningen och rapportera till VD.

Johnny Stilou, 50 år, har stor erfarenhet av investerarrelationer och corporate communication från Veloxis Pharmaceticals (noterat på Nasdaqs huvudmarknad) under perioden 2008-2016, där han var ekonomidirektör och ansvarade för investerarrelationer både i USA och EU. Johnny är för närvarande CFO på Fritz Schur Technical Group. Han har en MSc i Business Economics and Auditing från Copenhagen Business School.

“Även om jag har uppskattat mitt jobb hos Fritz Schur under de senaste 15 månaderna längtade jag verkligen tillbaka till den dynamiska bioteknikindustrin. Jag ser Nuevolution som ett ambitiöst företag på väg med att genomföra en mycket spännande strategi, något jag inte kunde motstå att bli en del av. Jag ser fram emot att bli en del av företaget och dess starka team “, säger Johnny Stilou.

“Vi har haft tur som hittat en person av Johnnys kaliber och erfarenhet till vårt företag och denna viktiga roll. Med ambitionen att bli ett företag noterat på huvudlistan och med tanke på de ambitiösa mål vi har, är jag väldigt glad över att vi snart kan stärka vårt fina team med Johnnys breda erfarenhet inom investerarrelationer och corporate communication”, säger Alex Gouliaev, VD.

För mer information, kontakta gärna:

Alex Gouliaev, CEO
Tel.: +45 2725 1402
Email: ahg@nuevolution.com

Henrik Simonsen, CFO
Tel.: +45 3913 0947
Email: hs@nuevolution.com

 Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredag 3 november 2017 kl. 12.30 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.