Nuevolution erhåller forskningsbidrag och inleder samarbete kring utveckling av nya skräddarsydda cancerbehandlingar

Stockholm, 2 december 2016. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST), ett ledande bioteknikbolag inom forskning kring småmolekylära läkemedelskandidater, meddelade idag att bolaget erhållit ett treårigt forskningsbidrag, i enlighet med nedan, från Innovation Fund Denmark tillsammans med professor Kristian Helin, Biotech Research and Innovation Center (BRIC) vid Köpenhamns universitet, för att upptäcka och utveckla läkemedel mot särskilda cancerformer för vilka det idag inte finns någon effektiv behandling.

Det treåriga projektet har en budget på 24,4 MDKK (32,2 MSEK) och Innovation Fund Denmark bidrar med 16,4 MDKK (21,6 MSEK) till de inblandade parterna. Nuevolution kommer att bidra med sina forskningsresurser och kommer erhålla maximalt 5,2 MDKK (6,8 MSEK) i finansieringsstöd över projektperioden. Finansieringsstödet är bara en garanterad betalning om projektet inte avslutas i förtid, vilket i sin tur beror på hur väl projektet lyckas. Nuevolution kommer att ha initiativet vad gäller att kommersialisera projektet.

Bidraget från Innovation Fund Denmark är ett erkännande för Nuevolutions och professor Helins forskargrupps unika och kompletterande kompetenser. Helins forskargrupp är ett välkänt forskningslaboratorium i världsklass inom epigenenetiska enzymer, en grupp av enzymer som ofta förknippas med utveckling och tillväxt av cancer.

Tillsammans kommer Nuevolution och Helins forskargrupp att arbeta med att identifiera terapeutiska småmolekyler för NSD-proteiner (histonmetyltransferas enzymer), en grupp proteiner som observerats vara hyperaktiva vid vissa cancerformer som multipelt myelom, akut myeloid leukemi och akut lymfatisk leukemi. Även om dessa proteiner representerar några av de bäst validerade epigenetiska cancersjukdomsmålen har inga småmolekylära läkemedel hittills identifierats. Det gemensamma forskningsprojektet syftar till att förändra detta.

Den väl karakteriserade föreningen av NSD-proteiner med mycket specifika och dödliga cancerformer kommer idealiskt att leda till att utveckla behandlingsformer som är användbara vid individuellt anpassad behandling av sådana cancerformer.  “Jag är mycket glad över det bidrag som vi har erhållit från Innovation Fund Denmark, vilket gör det möjligt att arbeta tillsammans med ett världsledande bioteknikföretag som Nuevolution. Utan detta finansieringsstöd hade detta inte varit möjligt att genomföra”, säger professor Kristian Helin.

“Vi är mycket förväntansfulla kring det nya samarbetet med Kristian Helin och hans forskargrupp, en erkänd och världsledande aktör inom cancerforskning och histonmetyl-transferaser”, säger Thomas Franch, Nuevolutions forskningschef (CSO). “Nuevolutions mål är att förverkliga individuella läkemedel inom cancerbehandling – samarbetet med professor Helin och hans forskargrupp har just detta syfte.”

 

För mer information kontakta gärna:

Thomas Franch, CSO
Telefon: +45 3913 0922
E-post: tf@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredag den 2 december 2016 kl. 13.30 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com