Nuevolution erhåller ytterligare betalning för tillgång till teknologi i sitt forskningssamarbete med Janssen

Stockholm, 6 mars 2017. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) meddelade idag att Janssen Biotech, Inc. (Janssen), ett av läkemedelsföretagen i Johnson & Johnson, utnyttjat sin möjlighet att utöka samarbetet med Nuevolution, och därmed betalat Nuevolution en avgift om 600 000 USD (5,45 MSEK) för tillgång till teknologi.

Nuevolution A/S och Janssen ingick ett samarbete den 19 oktober 2015 kring tillämpning av Chemetics® – Nuevolutions egenutvecklade plattform för utveckling av läkemedel – mot biologiska sjukdomsmål av intresse för Janssen Biotech.

Enligt villkoren i samarbetsavtalet innebär utvidgningen av samarbetet till att inkludera ytterligare en eller flera sjukdomsmål att Nuevolution erhåller ytterligare en förskottsbetalning för tillgång till teknologi samt forskningsfinansiering per sjukdomsmål. Dessutom kommer Nuevolution att vara berättigat att erhålla milstolpsbetalningar om specificerad forskning, utveckling och kommersiella delmål uppnås. Om produkter kommersialiseras som ett resultat av samarbetet kommer Nuevolution även ha rätt till vissa royaltybetalningar baserade på nettoförsäljningen av dessa produkter.

För mer information, kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Tel: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Tel: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution
Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndag den 6 mars 2017 kl. 8.30 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.