Nuevolution erhåller ytterligare förskottsbetalning för tillgång till teknologin i sitt forskningssamarbete med Johnson & Johnson Innovation

Stockholm den 20 april 2016. Nuevolution AB (publ) meddelade idag att Janssen Biotech, Inc. (Janssen), ett av läkemedelsföretagen i Johnson & Johnson, utnyttjat sin option att utöka samarbetet med Nuevolution, vilket ger Nuevolution ytterligare en utbetalning om 600 000 USD.

Nuevolution A/S och Janssen Biotech ingick ett samarbete den 19 oktober 2015 för tillämpning av Nuevolutions egenutvecklade Chemetics® läkemedelsplattformen mot biologiska sjukdomsmål av intresse för Janssen Biotech. Samarbetet genomfördes av Johnson & Johnson Innovation i partnerskap med Janssen Discovery Sciences.

Enligt villkoren i samarbetsavtalet, innebär utvidgningen av samarbetet till att inkludera ytterligare en eller flera sjukdomsmål att Nuevolution får ytterligare en förskottsbetalning för tillgång till teknologin samt forskningsfinansiering per sjukdomsmål. Dessutom kommer Nuevolution vara berättigat att erhålla milstolpsbetalningar om specificerad forskning, utveckling och kommersiella delmål uppnås. Om produkter kommersialiseras som ett resultat av samarbetet kommer Nuevolution även ha rätt till vissa royaltybetalningar baserade på nettoförsäljningen av dessa produkter.

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD Phone: +45 7020 0987 Email: ahg@nuevolution.com
Henrik D. Simonsen, CFO Phone: +45 3913 0947 Email: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den onsdag 20 april 2016 kl. 09.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com