NUEVOLUTION HAR ERHÅLLIT NY DATA FÖR SITT INTERNA RORγT-PROGRAM SOM STÖDJER EFFEKTEN PÅ INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR (IBD) HOS MÄNNISKA

Stockholm, 26 april 2018. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) meddelade idag att företaget har erhållit ytterligare positiva data från en preklinisk musmodell som stödjer effekten hos sin RORγt-kandidat inom inflammatoriska tarmsjukdomar*, såsom Crohns sjukdom och Ulcerös kolit.

Nuevolution har tidigare presenterat positiv preklinisk data för sin RORγt-kandidatförening i två kemiskt framkallade prekliniska modeller av IBD. I denna nya musstudie inducerades koloninflammation och sårbildning genom adoptiv överföring av proinflammatoriska T-celler från en frisk givare till en immunnedsatt mottagare som inte kunde undertrycka aktiva T-celler och därmed framkalla ett kliniskt tillstånd som efterliknar IBD i människa.
Nuevolution RORyt-kandidaten testades i den utmanande terapeutiska modellen, där behandlingen initieras endast efter kroppsviktförlust och sjukdomsutbrott, vilket kräver hög molekyleffektivitet för att observera klinisk förbättring. Föreningen, doserades oralt två gånger dagligen vid 30 eller 100 mpk **, och gav en proportionell dosförbättring av sjukdomsaktivitetsindexet såväl som inflammation och sårbildning i tjocktarmen.
De kliniska förbättringar som observerades med användning av RORγt-hämmaren vid den högsta dosen var antingen i nivå med eller överlägsen alternativa behandlingar med användning av antingen steroid eller en neutraliserande antikroppsinriktad IL17A.
Dessa positiva data, erhållna från den jämförbara prekliniska modellen för IBD, ligger väl i linje med tidigare data från de kemiska IBD-modellerna och ger ytterligare stöd för effektiviteten av RORγt-kandidatföreningen och dess potentiella framtida kliniska tillämpning inom IBD. Uppgifterna kommer att förklaras ytterligare i den kommande kvartalsrapporten som publiceras 8 maj 2018.

“Vi är naturligtvis mycket glada över att se detta positiva resultat från studierna av vår RORγt- kandidatförening, särskilt med tanke på de höga kraven på föreningars effekt när vi genomför modellen i den mer utmanande terapeutiska miljön”, säger Thomas Franch, CSO. “Sammantaget pekar all data vi har på att IBD är en både uppenbar och möjligen lovande klinisk väg framåt”.

Som tidigare kommunicerats har Nuevolution rekommenderat en artritis-typ av sjukdom benämnd ankyloserande spondylit som den initialt föredragna ledande indikationen för sitt RORγt-program, baserat på en förväntad total lägre risk i den kliniska utvecklingen. Denna nya data ger dock ytterligare stöd till IBD som potentiellt nästa indikation för en framtida utveckling.

Förutom dessa IBD-data har företaget också slutfört kilogramsskalesyntes (API) för sin kliniska kandidat för RORγt för att förbereda eventuell fortsatt process för att nå regulatoriska djursäkerhetsstudier.

* inflammatoriska tarmsjukdomar är en grupp kroniska inflammatoriska sjukdomar som påverkar mag- tarmkanalen. Chrons sjukdom och Ulcerös kolit är bland de vanligaste inflammatoriska tarmsjukdomarna, som påverkar cirka tre miljoner människor in USA, Europa och Japan.

** mpk = milligram testförening per kg kroppsvikt

För mer information, kontakta gärna:
Johnny Stilou, chef för investor relations
Tel: +45 8877 5973
Email: jost@nuevolution.com

Thomas Franch, CSO
Tel: +45 7020 0987
Email: tf@nuevolution.com

Om Chemetics™
Nuevolutions plattformsteknologi ChemeticsTM består av egenutvecklade metoder som möjliggör DNA-kodning av substansbibliotek för snabb och kostnadseffektiv screening av sjukdomsmål. Nuevolution producerar årligen upp till åtta ChemeticsTM bibliotek. För ytterligare detaljer se Nuevolution hemsida: www.nuevolution.com.

Om Nuevolution
Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdag den 26 april 2018 kl. 14.30 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.