Nuevolution ingår strategiskt samarbete med Amgen inom onkologi och neurovetenskap

Samarbetet ger Amgen tillgång till Nuevolutions Chemetics®-plattform för läkemedels­upptäckt, för att identifiera och utveckla nya behandlingar.

Samarbetet innebär att Nuevolution är berättigat att erhålla upp till 410 MUSD per utvecklingsprogram samt stegvis ökande royalties baserade på framtida försäljning.

Amgen har den exklusiva möjligheten att erhålla samtliga rättigheter till framgångsrikt utvecklade program.

 

Stockholm, 4 oktober 2016. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) meddelade idag att Amgen och Nuevolution ingått ett forskningssamarbete kring multipla sjukdomsmål för att utveckla och kommersialisera nya behandlingar inom onkologi och neurovetenskap. Nuevolution kommer att tillämpa sin plattform för utveckling av läkemedel, Chemetics®, för att upptäcka och ta fram läkemedelskandidater som är av intresse för Amgen. Forskningssamarbetet förenar Nuevolutions egenutvecklade plattform för läkemedelsupptäckt med Amgens sjukdomsexpertis och kompetens inom läkemedelsutveckling.

Enligt villkoren i avtalet har Amgen en exklusiv option att erhålla alla rättigheter för framgångsrikt utvecklade program. Nuevolution är berättigat att erhålla en licensavgift när optionen utnyttjas och milstolpsbetalningar vid uppnådd specificerad forskning, utveckling samt kommersiella milstolpar, som uppgår till upp till 410 MUSD per sjukdomsmål. Nuevolution kan också erhålla stegvis ökande royalties baserade på framtida försäljning. Fler finansiella uppgifter kommer inte att offentliggöras.

Nuevolution kommer att ansvara för den tidiga forskningsfasen, medan Amgen och Nuevolution kommer att arbeta tillsammans under senare utvecklingsstadie. Amgen kommer att vara fullt ansvarig för preklinisk utveckling, klinisk utveckling och global kommersialisering.

“Vi är mycket glada över att ingå detta breda samarbete med Amgen”, säger Alex Gouliaev, VD för Nuevolution AB. ”Avtalet med Amgen är en viktig affärskomponent för Nuevolution i vår strävan att upptäcka och utveckla nya läkemedel för allvarliga sjukdomar och samtidigt dra nytta av Nuevolutions kraftfulla motor för läkemedelsutveckling. Vi ser fram emot ett utmärkt samarbete med Amgens engagerade FoU-team.”

“Amgen är glada över att ingå detta avtal med Nuevolution för att utnyttja deras plattform att identifiera små molekyler för mål som är svåra att utveckla till läkemedel med konventionella metoder”, säger Alexander Kamb, Ph.D., Senior Vice President Discovery Research vid Amgen. “DNA-kodade screening-plattformar som Nuevolutions möjliggör snabb screening av miljarder av föreningar för att bidra till att viktiga terapier når klinisk forskning snabbare och med ökad precision.”

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev
Verkställande direktör
Nuevolution AB (publ)
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen
Chief Financial Officer
Nuevolution AB (publ)
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den tisdag 4 oktober 2016 kl. 08.45 (CEST).

Nuevolution AB (publ) is listed at Nasdaq First North Premier in Stockholm, Sweden (ticker: NUE). Västra Hamnen Corporate Finance AB acts as Certified Adviser to Nuevolution AB (publ). More information about Nuevolution can be found on: www.nuevolution.com.