Nuevolution inleder handel med sina aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Stockholm, 25 juni 2018 @ 09:00:00. “Tio, nio, åtta … tre, två, ett”, just nu och med ljudet av börsens klocka öppnade Nuevolution AB (publ) de finansiella marknaderna i Stockholm och inledde handel med sina aktier (ticker: NUE) på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

”Nuevolution noterades på Nasdaq Stockholm First North Premier den 17 december 2015. Vi identifierade Premier-segmentet på Nasdaqs First North-marknad som den optimala handelsplattformen för företaget. Nuevolutions börsintroduktion 2015 var en mycket viktig milstolpe för företaget. Det bidrog väsentligt till utvecklingen av vår pipeline av läkemedelskandidater. Under noggranna förutsättningar samt i en bra och konkurrenskraftig miljö har First North Premier-marknaden utvecklat oss optimalt för att förbereda oss för denna dag. I september 2017 meddelade vi vår avsikt att ansöka om notering på huvudmarknaden före utgången av första halvåret 2018. Idag kan vi med glädje konstatera att det är första handelsdagen på huvudmarknaden för Nuevolution.”, säger Alex Gouliaev, VD för Nuevolution AB (publ).

”Detta utgör ett annat viktigt mål för företaget. Noteringen på huvudmarknaden är resultatet av en omfattande granskning av bolagets verksamhet, utvärdering av företagets ställning samt bedömning av kompetens och erfarenhet av styrelse och ledning. Att godkännas för handel på huvudmarknaden är en ära och utgör en kvalitetsstämpel, som kommer att stödja våra ambitiösa avsikter för fortsatt tillväxt och värdeskapande och som ett företag noterat på huvudmarknaden når vi nu även större institutionella och internationella investerare.

Detta är inte en prestation av endast företagsledningen. Det är resultatet av en laginsats av personal, ledning, styrelse, rådgivare, och inte minst, och viktigast av allt, våra många stödjande aktieägare och aktiva investerare utan vilka allt detta inte hade varit möjligt!

På uppdrag av Nuevolutions styrelse, ledning och personal vill vi uttrycka vår uppriktiga uppskattning för det stöd som vi dagligen får från en stark och lojal investerarbas. Noteringen på huvudmarknaden ger oss ännu bättre förutsättningar för långsiktig tillväxt och värdeskapande till förmån för aktieägarna och det viktiga målet att upptäcka bättre och säkrare behandling av cancer samt allvarliga inflammatoriska sjukdomar. Vi ser fram emot att fortsätta detta gemensamma lagarbete”, avslutar Alex Gouliaev, VD för Nuevolution AB (publ).

För mer information kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 3913 0902
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndag den 25 juni 2018 kl. 09:00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.