Nuevolution kommer att presentera data från sitt utvecklingsprogram riktat mot den viktiga och centrala sjukdomsinflammatoriska signaleringsmolekylen, Interleukin-17A (IL-17A)

Stockholm, den 11 oktober 2018. Nuevolution AB (publ) tillkännagav idag att företaget ska presentera data från sitt IL-17A-program vid fyra vetenskapliga branschkonferenser under det fjärde kvartalet 2018.

Presentationerna kommer att beskriva resan från den första identifieringen av attraktiva (serier av) läkemedelsliknande molekyler från screeningen av världens största samling av testmolekyler med   Nuevolutions unika Chemetic™ plattformsteknologi för upptäckt av läkemedel, samt den efterföljande optimerings- och förbättringsprocessen i det sjukdomsrelevanta och attraktiva IL-17A-programmet.

En unik first-in-class möjlighet

IL-17A har visat sig vara ett mycket utmanande sjukdomsprotein vid hämning (blockering) med små molekyler och representerar därför en unik, högkvalitativ, first-in-class möjlighet för nya topikala (t.ex. kräm eller gel) eller orala (t.ex. tablett) behandlingar som effektivt hämmar IL-17A-funktionen.

IL-17A är den viktiga och centrala signaleringsmolekylen som orsakar flera inflammatoriska sjukdomar såsom psoriasis, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit (en slags artrit i nedre delen av ryggen) och anses vara en betydande bidragande faktor vid sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom och multipel skleros.

Stor potential

Nuvarande behandling för IL-17A-blockering är bara tillgänglig via mycket kostsamma injicerbara antikroppar. Våra optimeringsinsatser fokuserar på att slutföra data initialt för topikal användning (behandling på huden) av våra IL-17A-blockerare samt att söka en potentiell systemiskt (tablettbaserad) formulering med ambitionen att skapa ett first-in-class utvecklingsprogram.

Den nuvarande årliga försäljningen för mer omfattande inflammatoriska sjukdomar, det vill säga psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit, uppgår till 16 miljarder USD. Den potentiella topikala och systemiska marknaden för en effektiv IL 17A-blockerare beräknas för närvarande uppgå till 27 miljarder USD (2024) i årlig försäljning (Global Data, 2016).

Den första presentationen av IL-17A-programmet, som presenteras vid Oxford Global 5th Drug Discovery Congress 2018, kommer att vara tillgänglig under 48 timmar (på grund av publiceringsbegränsningar) på Nuevolutions hemsida från torsdagen den 11 oktober 2018 klockan 21:00, varefter presentationen kan göras tillgänglig på förfrågan.

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Franch, Forskningsdirektör
Tel: +45 7020 0987
Email: tf@nuevolution.com

Alex Haahr Gouliaev, VD
Tel: +45 7020 0987
Email: ahg@nuevolution.com

Mer information om Nuevolutions plattform Chemetics ™ och ytterligare information om IL-17A-programmet finns på Nuevolutions hemsida: https://nuevolution.com/press/library

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 11 november 2018 kl. 21.00 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.