Nuevolution kommer att presentera nya data för sitt BET BD1-program vilka stödjer effekten i psoriasis/atopisk dermatit

Stockholm den 27 november 2017. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) tillkännagav idag att Thomas Franch, Chief Scientific Officer, kommer att presentera nya data om Nuevolutions selektiva bromodomän BET BD1-hämmare vid Global Medicinal Chemistry and GPCR Summit, som arrangeras 27-28 november i London, UK.

Vid konferensen kommer nya data om Nuevolutions selektiva bromodomän BET BD1-hämmare, NUE7770, att presenteras. Detta inkluderar preliminära data från en IL23-inducerad musmodell som är relevant för potentiella tillämpningar vid sjukdomar i människa, såsom psoriasis eller atopisk dermatit. Data stöder effekten av NUE7770 på öronödemmätningen och på minskning av IL22-nivåer. Ytterligare en studie är nu på gång för att förbättra förståelsen för den biologiska verknings­mekanismen och för att hjälpa till att vägleda Nuevolutions slutsats kring valet av optimala indikationer för att vidareutveckla programmet.

Dr Franch kommer att presentera dessa nya data tillsammans med tidigare beskrivna data från Nuevolutions program för selektiva bromodomänhämmare BET BD1 (inflammation och autoimmuna sjukdomar) vilka visar in vitro/in vivo-effektivitet samt goda säkerhetsdata för NUE7770 och andra relaterade föreningar i programmet.

De potenta och BET BD1-selektiva föreningarna i detta program identifierades ursprungligen med användning av Nuevolutions egenutvecklade Chemetics®-teknologi, och programmet är för närvarande i preklinisk utveckling för potentiell tillämpning vid flera inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar.

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Franch, CSO
Tel: +45 7020 0987
Email: tf@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Tel: +45 3913 0947
Email: hs@nuevolution.com

Om Chemetics®

Nuevolution Chemetics®-plattformsteknologi omfattar egenutvecklade metoder som möjliggör DNA-kodning av sammansatta bibliotek för snabb och kostnadseffektiv screening av sjukdomsmål. Nuevolution producerar årligen upp till åtta Chemetics®-bibliotek. För mer information se Nuevolution hemsida: www.nuevolution.com.

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndag den 27 november 2017 kl. 12.00 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.