Nuevolution offentliggör att identiteten för sitt “Cytokin X”-program är Interleukin IL-17A och inleder arbetet att söka partnerskap för sitt program för småmolekyl IL-17A-ihämmare riktat mot inflammatoriska sjukdomar

Stockholm, 22 augusti 2018. Nuevolution AB (publ) meddelade idag att identiteten för bolagets “Cytokin X”-program är ett Lead  upptäcktsprogram som riktar sig mot hämning av Interleukin IL-17A genom användning av små molekyler. Nuevolutions småmolekyler kan erbjuda tillgång till både topikala (till exempel krämbaserade) och säkra tablettbaserade behandlingar, medan de IL-17A-hämmare som för närvarande finns på marknaden är injicerbara och innehåller antikroppar som är förknippade med höga kostnader och potentiella biverkningar. Företaget meddelade också att det kommer att inleda arbetet att söka potentiella partnerskapsmöjligheter för detta intressanta program som riktar sig mot flera inflammatoriska sjukdomar.

IL-17A är den grundläggande signaleringscytokinen utsöndrad av TH17-celler i immunsystemet. Denna cytokin är orsak till flera inflammatoriska sjukdomar som psoriasis, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit och anses vara en viktig bidragande faktor till sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom och multipel skleros. IL-17A-målet har visat sig vara ett mycket utmanande protein att hämma (blockera) med små molekyler, och de hämmare som för närvarande är tillgängliga är därför baserade på injicerbara antikroppar.

Genom användning av Nuevolutions Chemetics®-plattform screenades biljoner molekyler mot IL-17A. Efter det användes Nuevolutions kraftfulla optimeringsplattform för läkemedelsupptäckt, vilket ledde till identifiering av mycket potenta småmolekylära ledande föreningar som direkt och selektivt binder det humana IL-17A-proteinet och blockerar potentiell IL-17A-cellsignalering till humana keratinocyter (hudceller). För att validera verkningsmekanism och jämföra våra IL-17A-blockerare visade vi nyligen, i en musmodell med kollageninducerad artrit (CIA) in vivo, att några av våra ledande småmolekylföreningar var lika effektiva som en IL-17A-neutraliserande antikropp.

I vårt program har röntgenkristallografi (tredimensionella strukturer) från flera kemiska serier visat att föreningar bundna till IL-17A-målet visar distinkta mekanismer för IL-17A-bindning av varje kemotyp. Detta stöder våra optimeringsinsatser ytterligare mot potentiell identifiering av en programkandidat. Vår data stöder också att en småmolekyl direkt riktad mot IL-17A kan uppnå samma effekt i klinisk scoring som en terapeutisk antikropp riktad mot IL-17A.

Våra nuvarande optimeringsinsatser fokuserar på att slutföra data för initialt en potentiell topikal användning av våra IL-17A-blockerare samt att söka en potentiell nästa generations systemisk (tablettbaserad) formulering med ambitionen att uppnå en förstklassig kandidat för små molekyler för både topikala och systemiska behandlingsmöjligheter.

Utvecklingen av ett innovativt, topikalt och tablettbaserat småmolekylprogram, riktat mot IL-17-vägen, skulle vara mycket betydelsefullt, särskilt mot sjukdomar som psoriasis, psoriasisartrit samt andra inflammatoriska sjukdomar. Global Data[1] prognostiserar att den globala[2] försäljningen för var och en av dessa indikationer kommer uppgå till cirka 13 miljarder USD år 2024 respektive 2025, vilket understryker intresset och behovet av innovativa behandlingsalternativ i inflammatoriska sjukdomar.

“Viktiga och sjukdomsrelevanta protein-proteininteraktioner, som de som vi riktar oss mot här i vårt IL-17A-program, är särskilt svåra att hämma med små molekyler. Vi är mycket glada över detta unika program och bedömer att det har en stark potential att leverera ett potentiellt förstklassigt läkemedel baserat på småmolekyler för topikal och tablettbaserad användning direkt riktad mot IL-17A”, säger Thomas Franch, CSO.

För mer information, se Nuevolutions delårsrapport för den period som slutade den 30 juni 2018.

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Franch, CSO
Tel: +45 7020 0987
Email: tf@nuevolution.com

Alex Haahr Gouliaev, VD
Tel: +45 7020 0987
Email: ahg@nuevolution.com

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag den 22 augusti 2018 kl. 18.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

 

[1] PharmaPoint: Psoriasis – Global Drug Forecast and Market Analysis to 2024, PharmaPoint: Psoriatic Arthritis – Global Drug Forecast and Market Analysis to 2025
[2] USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Japan