Nuevolution offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm

Stockholm den 20 juni 2018 offentliggjorde Nuevolution AB (publ) (”Nuevolution” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Prospektet som upprättats i samband med listbytet godkändes och registrerades av Finansinspektionen i dag den 20 juni 2018 och finns nu tillgängligt på Nuevolutions hemsida, www.nuevolution.com.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 25 juni 2018. Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är den 21 juni 2018. Kortnamnet för Bolagets aktier, NUE, kommer att vara oförändrat. Även ISIN-koden för Bolagets aktier, SE0007730650, kommer att vara oförändrad. Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För mer information, vänligen kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 kl. 17.00 CET.

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom identifiering och utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar och kommersialiserar sin forskningsplattform och sina program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.