Nuevolution presenterar vid Anglo-Nordic Medicinal Chemistry Symposium

Stockholm, 12 juni 2017. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) informerade idag att Thomas Franch, Chief Scientific Officer, kommer att hålla en presentation vid det första Anglo-Nordic Medicinal Chemistry Symposium, som arrangeras den 11-14 juni i Snekkersten, Danmark.

Thomas Franch kommer att presentera tidigare offentliggjorda data från Nuevolutions RORgt hämmare-program (inflammation) och bromodomän BET-BD1 selektiva hämmare-program (inflammation). Dessutom kommer plattformen Chemetics® att beskrivas, inklusive ytterligare detaljer från Nuevolutions nyligen genomförda studie av proof-of-concept kring teknologin, där världens troligen största screening-bibliotek för upptäckt av läkemedel med 40 biljoner föreningar använts.

Styrkan i Nuevolutions teknologi och särskilt detta bibliotek kommer att beskrivas med data från Nuevolutions screening av HIV-proteas. Nuevolution kommer att presentera data från föreningar som identifierats direkt från detta bibliotek med mycket goda egenskaper och med potential i nivå med eller över nuvarande läkemedel på marknaden. Baserat på dessa data kommer Nuevolution att utvärdera det potentiella behovet av nya HIV-mediciner innan ytterligare sökande efter HIV-läkemedel övervägs.

Biblioteket används för närvarande i Nuevolutions projekt för upptäckt av läkemedel med antagandet att det ytterligare kommer att öka möjligheten för framgång mot tuffa sjukdomsmål.

 

För mer information kontakta gärna:

Thomas Franch, CSO
Telefon: +45 7020 0987
E-post: tf@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

 Om Chemetics™

Nuevolutions plattformsteknologi Chemetics™ består av egenutvecklade metoder som möjliggör DNA-kodning av substansbibliotek för snabb och kostnadseffektiv screening av sjukdomsmål. Nuevolution producerar årligen upp till åtta Chemetics™ bibliotek. För ytterligare detaljer se Nuevolution hemsida: www.nuevolution.com.

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndag den 12 juni 2017 kl. 12.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.