Nuevolution presenterar vid tre investerarkonferenser under september 2017

Stockholm, den 11 september 2017. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST), ett ledande bioteknikbolag inom upptäckt av småmolekylära läkemedel, kommer att göra presentationer vid tre  investerarkonferenser i USA, Sverige och Danmark under september.

Först kommer företaget att presentera vid 19th Annual Rodman & Renshaw Global Investment Conference, den 11-12 september 2017 i Lotte New York Palace Hotel, New York.

Henrik D. Simonsen, CFO vid Nuevolution AB (publ), kommer att presentera en översikt av företagets verksamhet. Presentationen direktsänds den 12 september 2017, kl. 17:30-17:55 EDT (23:30-23:55 CEST). Henrik D. Simonsen och Ton Berkien, CBO, kommer även att vara tillgänglig för enskilda möten med investerare.

Presentationen kommer att direktsändas på webben. För att se presentationen gå till www.rodmanevents.com eller investor relations-delen av Nuevolutions hemsida. Webbsändningen kommer sedan att vara möjlig att se under de därpå följande 90 dagarna.

Är du en institutionell investerare och intresserad av att se företagets presentation på plats klicka på följande länk (www.rodmanevents.com) för att registrera dig för Rodman & Renshaw-konferensen. När registreringen är bekräftad uppmanas du att logga in på konferensens hemsida och fråga efter ett enskilt möte med företaget.

Dessutom kan alla investerare som besöker konferensen och som önskar träffa Nuevolutions ledning för ett enskilt möte kontakta Henrik D. Simonsen på hs@nuevolution.com eller Andrew Gibson på agibson@edisongroup.com.

 

För det andra: vid Dansk Aktionærforening’s InvestorDagen i Köpenhamn kommer Henrik D. Simonsen att presentera en översikt av företagets verksamhet tisdagen den 19 september 2017, klockan 11:40-12:10 CEST. Några dagar efter presentationen kommer man att kunna se på presentationen på http://www.shareholders.dk/kampagne/InvestorDagen-Koebenhavn-2017-efteraar-webtv/.

För det tredje: vid Aktiespararnas Aktiedagen i Malmö kommer Alex Haahr Gouliaev, företagets VD, att presentera en översikt av företagets verksamhet vid den direktsända presentationen onsdagen den 27 september 2017, klockan 10:15-10:45 CEST. Arrangemanget sänds via webben på www.aktiespararna.se/tv/live. Några dagar efter presentationen kommer man att kunna se presentationen på www.aktiespararna.se/tv/evenemang.

 

För mer information kontakta:

Henrik D. Simonsen, CFO
Nuevolution AB (publ)
Tel: +45 3913 0947
Email: hs@nuevolution.com

Andrew Gibson (Investor Relations)
Edison
Tel: +1 (646) 653-7719
Email: agibson@edisongroup.com

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndag 11 september 2017 kl. 8.30 CEST.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.