Nuevolution tillkännager offentliggörandet av en vetenskaplig artikel i samarbete med Nobelpristagaren Dr Robert J. Lefkowitz

Stockholm, 23 januari 2017. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) tillkännagav idag publiceringen av den vetenskapliga artikeln “An allosteric “Beta-Blocker” isolated from a DNA-encoded small molecule library” (“En allosterisk ”betablockerare” isolerad från ett DNA-kodat småmolekylärt bibliotek”) i Proceedings of the National Academy of Sciences, USA.

Artikeln presenterar arbete från det pågående samarbetet mellan Nuevolution och gruppen kring Nobelpristagaren Dr. Robert J. Lefkowitz vid Duke University, USA. Arbetet involverar screening av Nuevolutions bibliotek av olika kemiska föreningar mot en viktig typ av protein, som kallas GPCR, och som är inblandade i signalering genom cellmembran. Resultatet av samarbetet ger Nuevolution attraktiva metoder för screening av utmanande membranbundna protein.

“Samarbetet med Dr Lefkowitz grupp fokuserar på att svara på några av de grundläggande detaljerna kring signalering genom GPCR-receptorer, vi är mycket glada över att delar av det gemensamma arbetet nu publiceras”, säger Thomas Franch, CSO vid Nuevolution, och fortsätter: “Vi ser fram emot att fortsätta det produktiva forskningssamarbetet med Lefkowitz grupp för att ytterligare utöka tillämpligheten av vår teknologi till svåra membranbundna protein, samt att söka svar och förstå detaljerna i mekanismerna hos GPCR-receptorernas signalering”. 

För mer information kontakta gärna:

Thomas Franch, CSO
Telefon: +45 7020 0987
E-post: tf@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com 

Om Chemetics™

Nuevolutions Chemetics™-teknologi omfattar egenutvecklade metoder som möjliggör DNA-kodning av fragment och kemiska bibliotek som kan kombineras för snabb och kostnadseffektiv screening av sjukdomsmål. Nuevolution producerar årligen mellan 4 och 8 Chemetics™-bibliotek som består av allt från miljoner föreningar upp till flera miljarder föreningar per bibliotek. För mer information om Chemetics™ finns på www.nuevolution.com.

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndag den 23 januari 2017 kl. 21.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com