NUEVOLUTION UTNÄMNER JOHNNY STILOU TILL CHIEF FINANCIAL OFFICER

Stockholm, 31 augusti 2018 – Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) meddelade idag att man utsett Johnny Stilou till Chief Financial Officer (”CFO”) med omedelbar verkan. Johnny Stilou övertar tjänsten som CFO efter Henrik Simonsen, som lämnar Nuevolution för andra karriärmöjligheter.

Johnny Stilou, 51 år, anslöt till Nuevolution i februari 2018 som direktör för Investor Relations & Corporate Communication. Han har en MSc i Business Economics & Auditing från Copenhagen Business School samt har genomgått Executive Management-programmet på INSEAD. Johnny inledde sin karriär som revisor på KPMG, därefter innehade han flera internationella positioner inom ekonomi/finans på GN Store Nord. Senast har han varit CFO på Fritz Schur Technical Group, och dessförinnan var han under åtta år, från 2008 till 2016, CFO på Veloxis Pharmaceuticals som är noterat på Nasdaq Copenhagen (midcap).

Johnny är en erfaren CFO med erfarenhet från flera noterade bolag och har bidragit med stor erfarenhet, inklusive internationell erfarenhet, till Nuevolution. Han har tidigare varit med och genomfört flera finansieringsrundor, inklusive finansiering för klinisk forskning. Dessutom har Johnny erfarenhet från regulatoriska processer hos myndigheter och kommersialisering av produkter. Under sina första 6 månader hos Nuevolution har Johnny i stor utsträckning varit involverad i bolagets interna och externa finansiella rapportering, i kontakter med bolagets revisorer, vid genomförandet av bolagets kapitalanskaffning och i kontakten med investerare.

Johnny Stilou kommer fortsatt vara ansvarig för Nuevolutions Investor Relations & Corporate Communication. I och med den organisatoriska förändringen kommer bolaget även se över möjligheten att ytterligare förstärka dessa områden.

”Jag är mycket glad över att kunna överlåta det viktiga ansvaret som CFO till Johnny Stilou. Johnny är redan väl insatt i alla pågående aktiviteter och med Johnnys bakgrund och erfarenhet får Nuevolution en mycket erfaren CFO”, säger Alex Gouliaev, VD på Nuevolution, och fortsätter ”Jag vill också tacka Henrik Simonsen för hans stöd till bolaget under de senaste tre åren och önskar Henrik lycka till med nästa steg i karriären”.

För mer information, vänligen kontakta:

Alex Gouliaev, VD
Tel.: +45 2725 1402
E-post: ahg@nuevolution.com

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 31 augusti 2018 kl. 16.15 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.