Nuevolution utser valberedning

Stockholm, 30 oktober 2018 – Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) meddelade idag att en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna och styrelseordförande har bildats för Nuevolution AB i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 28 maj 2018. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämma 2019 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningens representanter är:

  • Peter Benson, utsedd av Sunstone
  • Filip Petersson, utsedd av SEB Venture Capital
  • Patrik Sobocki, utsedd av Industrifonden
  • Stig Løkke Pedersen, styrelseordförande Nuevolution AB

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Nuevolutions styrelse kan adressera Nuevolutions styrelseordförande per e-mail: agm@nuevolution.com. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast sju veckor före stämman.

Årsstämman 2019 i Nuevolution kommer att hållas 22 maj 2019 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2019 ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2019”) senast sju veckor före stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Alex Gouliaev, VD
Telefon: +45 2725 1402
E-post: ahg@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO
Telefon: +45 8877 5973
E-post: jost@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 30 oktober 2018 kl. 17.30 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.