Partnerskapet mellan Nuevolution och Almirall har nått första samarbetsmilstolpe för dermatologiska sjukdomar

Stockholm, 28 februari 2019. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) meddelande idag att företagets samarbete med Almirall nått en nyckelmilstolpe.

Det strategiska samarbetet ingicks den 12 december 2016 med målet att utveckla innovativa RORγt-hämmare med ”best-in-class”-potential för oral och topikal behandling av dermatologiska sjukdomar och psoriasisartrit.

En betydande del av arbetet i samarbetet har varit att utvärdera prekliniska säkerhetsparametrar för RORγt-hämning och att genomföra omfattande riskminimering av programmet inför klinisk prövning på människa. Den nu uppnådda milstolpsdatan stödjer ett program med ett kandidatläkemedel (CD) som har ”best-in-class”-potential.

Programmet fortsätter sin utveckling mot klinisk prövning. Det positiva resultatet utlöste en kontraktsmässig milstolpe betalning till Nuevolution om 10,5 MSEK (1 MEUR).

Bhushan Hardas, MD, MBA, Chief Scientific Officer för Almirall, kommenterade: “Vi är mycket nöjda med de framsteg som gjorts i vårt strategiska samarbete med Nuevolution, vilket återspeglar Almiralls åtagande att bli ledande inom medicinsk dermatologi genom att förstärka vår pipeline med verkligt innovativa ”best-in-class”-lösningar.

Alex H. Gouliaev, Ph.D., VD för Nuevolution kommenterade: “Det understryker de positiva möjligheterna för detta helt unika program. Programutvecklingen har haft stor nytta av många synergier mellan, och engagemang från, teamen”.

För mer information, kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Tel: +45 7020 0987
Email: ahg@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO
Tel: +45 7020 0987
Email: jost@nuevolution.com

Information om Almirall

Almirall är ett ledande globalt läkemedelsföretag fokuserat på hudsjukdomar, som samarbetar med sjukvården genom att använda vetenskap för att förse patienter och kommande generationer med medicinska lösningar. Vår verksamhet är fokuserad på att bekämpa hudsjukdomar och hjälpa människor att känna sig och se ut på bästa sätt. Vi stödjer sjukvården genom kontinuerlig förbättring, och genom att ta våra innovativa lösningar dit där de behövs.

Företaget, som grundades för nästan 75 år sedan med huvudkontor i Barcelona, ​​är noterat på den spanska börsen (ticker: ALM). Almirall har varit en nyckelaktör för att skapa värde för samhället i enlighet med sitt engagemang av sin större aktieägare och genom sitt beslut att hjälpa andra att förstå sina utmaningar och att använda vetenskap för att tillhandahålla lösningar för det vardagliga livet. Totala intäkter under 2017 uppgick till 755,8 MEUR. Mer än 1 830 anställda är dedikerade att ägna sig åt vetenskap.
För mer information, besök gärna www.almirall.com.

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdag 28 februari 2019, 8.30 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.