PREKLINISK DATA PÅ RORyt-INVERSE AGONISTPROGRAMMET PRESENTERAS PÅ ICI 2016

Stockholm, 16 augusti 2016. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) kommer att presentera preklinisk data från sitt RORyt-inverse agonistprogram på ICI 2016 (International Congress of Immunology) i Melbourne, Australien, på måndag den 22 augusti.

Den muntliga presentationen av Søren Jensby Nielsen, Director of Biology, Nuevolution, har titeln ”3291: A small-molecule preclinical candidate targeting RORγt shows a benign safety profile and effectively reduces clinical scoring and biomarker levels in mouse disease models.”

Ett abstrakt (sammanfattning) kommer att finnas tillgängligt på www.nuevolution.com efter presentationen. Mer information om ICI 2016 hittas på http://ici2016.org/.

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Phone: +45 7020 0987
Email: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Phone: +45 3913 0947
Email: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution
Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den tisdag 16 augusti 2016 kl. 13.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com