Presentation av Nuevolution på kommande investerarkonferenser

Stockholm, den 8 november 2016. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST), ett ledande bioteknik­företag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater, meddelade idag att man kommer att hålla presentationer på investerarkonferenser i Göteborg och London den 14 respektive 18 november 2016.

PRESENTATION OCH WEBBSÄNDNING DEN 14 NOVEMBER, GÖTEBORG

På Aktiespararnas Stora Aktiedag 2016 måndagen 14 november 2016 i Göteborg, kommer Alex Haahr Gouliaev, VD för Nuevolution AB (publ), att ge en översikt av bolagets verksamhet kl. 16:00 – 16:30 CET. Presentationen kommer även att webbsändas live. För att lyssna på denna gå till http://www.aktiespararna.se/live.

Inspelning av den webbsända presentationen

En inspelad version av den webbsända presentationen kommer att finnas tillgänglig på

http://www.aktiespararna.se/ondemand från 16 november 2016.

PRESENTATION DEN 18 NOVEMBER, LONDON

Nuevolution kommer att hålla en presentation på Biotech and Money Inv€$tival Showcase, en investerarkonferens som äger rum den 18 november 2016 på Waldorf Hilton Hotel London.

Alex Haahr Gouliaev, VD, kommer att ge en översikt av bolagets verksamhet kl. 12:30 GMT (13:30 CET). Alex Haahr Gouliaev och Henrik D. Simonsen, Nuevolutions CFO, kommer även att finnas tillgängliga för personliga möten med investerare.

Samtliga investerare som deltar i konferensen och som vill träffa Nuevolutions ledning för ett personligt möte kan även kontakta Henrik Simonsen på hs@nuevolution.com eller Anna Baran-Djokovic på abd@nuevolution.com.

Inspelning av presentationen

En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen inom en vecka efter presentationen.

 

För mer information kontakta gärna

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Anna Baran-Djokovic, Investor Relations Manager
Telefon: +44 7521 083006
E-post: abd@nuevolution.com

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forsknings­program fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den tisdag 8 november 2016 kl. 08:30 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com