Presentation av preklinisk data från BET BD1-programmet på Discovery on Target 2016

Stockholm, 16 september 2016. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) kommer att presentera preklinisk data från BET BD1-programmet på Discovery on Target 2016 (DoT 2016) i Boston, MA, USA, den 20 och 22 september.

Presentationen av Jimmi G. Seitzberg, projektledare, Nuevolution, har titeln “NUE7770 – A BET-BD1 selective chemical probe with potent cellular and in vivo anti-inflammatory activity”. Postern kommer att finnas tillgänglig för deltagare på konferensen tisdagen den 20 september och kommer även samma dag att publiceras på www.nuevolution.com. På torsdag den 22 september kommer Seitzberg att hålla en 20 minuters föreläsning där data kommer att presenteras.

NUE7770 testas för nuvarande i musmodeller av Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) och Idiopatisk Lungfibros (IPF), som är svåra inflammatoriska sjukdomar.

För mer information kontakta:

Thomas Franch, CSO
Telefon: +45 7020 0987
E-post: tf@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om bromodomänproteiner

BET-bromodomänproteiner har en viktig roll i regleringen av genuttryck som påverkar inflammatoriska svar och förmågan hos cancerceller att upprätthålla tillväxten och överleva. Det mänskliga proteomet består av 46 proteiner som innehåller bromodomän, varav många tros vara involverade i cancer, inflammation samt i hjärt- och kärlsjukdomar.

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den fredag 16 september 2016 kl. 13.00 (CEST).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com