Presentation av preklinisk data och preliminär toxikologidata från BET BD1-program på Discovery on Target 2016

Stockholm, 22 september 2016. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) kommer idag att presentera preklinisk och preliminär toxikologidata från BET BD1-programmet på Discovery on Target 2016 (DoT 2016) i Boston, MA, USA.

Jimmi G. Seitzberg, projektledare, Nuevolution, hållar en föreläsning där de viktigaste resultaten från  “NUE7770 – A BET-BD1 selective chemical probe with potent cellular and in vivo anti-inflammatory activity” kommer att presenteras. Denna föreläsning kommer även att inkludera preliminär data från den första jämförande djurtoxikologsstudien på NUE7770, selektiv BET BD1-hämmare.

Preliminär data från en två veckors lång toxikologistudie på Nuevolutions selektiva BET-hämmare, NUE7770, uppvisade ingen dödlighet och ingen förlust i kroppsvikt, även vid höga doser av föreningen. Den icke-selektiva BET kontrollföreningen, JQ1, uppvisade däremot en hög dödlighet redan vid lägre doser.

Slutsatsen från denna toxikologistudie finns ännu inte tillgänglig då ytterligare studier på djur fortfarande pågår. Fullständig data och slutsats kommer att finnas tillgänglig under det fjärde kvartalet 2016.

NUE7770 testas också i en musmodell av Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) och Idiopatisk lungfibros (IPF), som är svåra inflammatoriska sjukdomar. Data från dessa studier kommer att rapporteras senare under 2016.

För mer information kontakta:

Thomas Franch, CSO
Telefon: +45 7020 0987
E-post: tf@nuevolution.com 

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om bromodomänproteiner

BET-bromodomänproteiner har en viktig roll i regleringen av genuttryck som påverkar inflammatoriska svar och förmågan hos cancerceller att upprätthålla tillväxten och överleva. Det mänskliga proteomet består av 46 proteiner som innehåller bromodomän, varav många tros vara involverade i cancer, inflammation samt i hjärt- och kärlsjukdomar.

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den torsdag 22 september 2016 kl. 18.10 (CEST).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com