Presentation vid BioEurope Spring 2017 kring framsteg inom tre forskningsprogram

Stockholm den 20 mars 2017. Nuevolution AB (publ) (NUE.ST) kommer att delta i BioEurope Spring i Barcelona den 20-22 mars och presentera uppdateringar kring företagets program inom RORγt-hämmare, RORγt-agonist och BET BD1.

Ton Berkien, CBO, och Søren Jensby Nielsen, Director of Biology, kommer att presentera positiva preliminära data från två oberoende musmodeller av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i programmet för RORγt-hämmare utanför partnerskapet med Almirall. IBD-studierna visade en signifikant effekt genom förbättring av kolonparametrar vid terapeutiskt relevanta doser av en RORγt-hämmare. Tillsammans med andra pågående studier är dessa uppgifter relevanta för att adressera nya indikationer utöver den pågående verksamhet som redan bedrivs inom Nuevolutions samarbete med Almirall kring dermatologi och psoriasisartrit.

För programmet inom bromodomain BET BD1 kommer Nuevolution berätta om sina tidigare beskrivna positiva data om effekten av NUE7770 i pristan-inducerad musmodell av lupus. En fullständig rapport finns nu tillgänglig från den tvåveckors mus-toxikologiska studie av NUE7770, som inte visat några negativa effekter av de testade doserna, vilket står i kontrast till de betydande negativa effekter och den höga dödlighet som observerades med en kontrollförening (icke-selektiva BET-hämmare). Ytterligare data kring hämningen av proliferation på 375 cancercellinjer stödjer en godartad profil av NUE7770, vilket ytterligare stöds av profildata kring tidiga genuttryck som nyligen har tagits fram. En kristallstruktur med en förening bundet till BRD4-BD1, med mycket hög upplösning, visar en unik bindningsmekanism för Nuevolutions serie av BET BD1-selektiva föreningar. Denna viktiga strukturella information kommer att stödja ytterligare optimering av Nuevolutions selektiva BET-hämmare.

Inom immunoonkologi tros aktiveringen av RORγt inom lymfocyter, som infiltreras i tumören, erbjuda en ny metod för behandling av vissa cancerformer. Nya uppgifter från Nuevolutions program inom RORγt-agonist kommer också att presenteras, inklusive valideringen av den förening som utgör verkningsmekanismen, genom att visa en starkt dosberoende produktion av IL17A från stimulerade mussplenocyter.

För mer information kontakta:

Ton Berkien, CBO
Tel: +45 7020 0987
E-post: tob@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Tel: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution
Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och
immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndag den 20 mars 2017 kl. 8.30 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.