Director

Jeanette M. Wood

b. 1952

Member of the Board of Directors (since 2015), Scientific Advisor to the Board
Independent in relation to the Company
Independent in relation to major shareholders
Member of Nuevolution’s R&D Committee
Number of shares: 0
Number of warrants: 69,279 warrants series 1

Jeanette Wood is currently a board member and scientific advisor to several academic and biotech organizations. She has more than 30 years of drug discovery experience in big Pharma and Biotech with a track record of drugs progressed to clinical trials and to the market. Jeanette’s previous leadership roles include CSO, Genkyotex, Switzerland (2014-2016), Head of Science, Oncology Research, AstraZeneca UK (2012-14). Head of Biology, S*BIO Pte Ltd, Singapore (2006-2011). Senior Manager and Project Leader, Oncology/Cardiovascular Research, Novartis AG/Ciba-Geigy AG, Switzerland (1980-2006).

Jeanette holds a PhD in Pharmacology from the University of Otago, Dunedin, New Zealand. She is author of more than 100 peer reviewed publications and numerous patents and has served as a part-time lecturer at Universities in New Zealand, Switzerland, Singapore and Korea.

På svenska

Read more

STYRELSELEDAMOT

JEANETTE M. WOOD

f. 1952

Styrelseledamot (sedan 2015), vetenskaplig rådgivare åt styrelsen
Oberoende i förhållande till stötte aktieägare
Oberoende i förhållande till bolaget
Ledamot i Nuevolutions FoU utskott
Aktieinnehav: 0
Teckningsoptionsinnehav: 69 279 teckningsoptioner serie 1

Jeanette Wood är för närvarande styrelseledamot och vetenskaplig rådgivare till flera akademiska och bioteknikorganisationer. Hon har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsupptäckt i stora läkemedelsbolag och bioteknikföretag i ledande positioner och med en meritlista över nya läkemedel som utvecklats till kliniska prövningar och nått marknaden. Jeanette har under sin karriär haft positioner som CSO för Genkyotex AG (2014-16), Vice President inom onkologiforskning för AstraZeneca UK (2012-14), Head of Biology för S*BIO Pte Ltd (2006-11), samt en rad ledande forskningsbefattningar inom onkologi och hjärta-kärlforskning i Novartis AG/Ciba-Geigy AG.

Jeanette har doktorsexamen i farmakologi från University of Otago, Dunedin, Nya Zeeland. Hon är författare av mer än 100 granskade publikationer och ett stort antal patent och föreläsare på deltid vid universitet i Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och Korea.