Director

Lars Henriksson

b. 1961

Member of the Board of Directors (since 2015), Investor Representative (Industrifonden)
Independent in relation to the Company
Not independent in relation to major shareholders
Chairman of Nuevolution’Audit Committee
Number of shares: Industrifonden 8,573,666
Number of warrants: 0

Board member in Trialbee AB.

Working with investments in the life sciences industry since 2003. Prior to becoming investment manager, Lars gained extensive international experience through his years as strategy, financial and business consultant followed by a CFO assignment within a VC-backed telecom company.

M.Sc. Industrial Engineering and Management, 1985.

På svenska

Read more

STYRELSELEDAMOT

LARS HENRIKSSON

f. 1961

Styrelsesledamot (sedan 2015), ägarrepresentant (Industrifonden)

Beroende i förhållande till stötte aktieägare
Oberoende i förhållande till bolaget
Ordförande för Nuevolutions revisionsutskott
Aktieinnehav: Industrifonden 8 573 666
Teckningsoptionsinnehav: 0

Lars har arbetat med investeringar inom Life science sedan 2003. Innan han blev Investment Manager i Industrifonden skaffade sig Lars omfattande internationell erfarenhet under sina år som strategi-, finansiell- och affärskonsult följt av ett CFO-uppdrag för ett venture capital-finansierat företag i telekombranschen.

MSc i industriell ekonomi, 1985.