Director

Professor Dr. Jutta Heim

b. 1951

Member of the Board of Directors (since 2013), Scientific Advisor to the Board
Independent in relation to the Company
Independent in relation to major shareholders
Chairman of Nuevolution’s R&D Committee
Number of shares: 0
Number of warrants: 69,279 warrants series 1

Dr. Heim worked for more than 20 years at Ciba-Geigy/Novartis (CH and US). At Novartis, she was involved in the successful development and launch of anti-thrombotic and fibrinolytic products. She established Novartis’ molecular genetics department in oncology, became Novartis’ Senior Scientific Expert in Molecular Biology and a member of the Research Management Board. Jutta completed her career at Novartis heading the Novartis Lead Discovery Center with worldwide responsibility. From 2004 to 2009, Jutta served as CSO at Basilea Pharmaceutica Ltd., a Swiss biopharmaceutical company focusing on anti-infectives, inflammation and oncology. From 2009 to 2013, she served as CTO and CSO at Evolva SA, where she led Evolva’s discovery activities and strengthened the development of its technology platform. She received a PhD from the University of Tübingen in 1981 and holds a professorship in Biotechnology at the Biocenter of the University of Basel.

Jutta is a member of the advisory board of ‘‘Stiftung für Wissenschaftliche Forschung Universität Zürich’’, a board member of Evolva SA and chairs the scientific advisory committee of DNDi/GARDP.

På svenska

Read more

STYRELSELEDAMOT

PROFESSOR DR. JUTTA HEIM

f. 1951

Styrelseledamot (sedan 2013), vetenskaplig rådgivare åt styrelsen
Oberoende i förhållande till stötte aktieägare
Oberoende i förhållande till bolaget
Ordförande för Nuevolutions FoU utskott
Aktieinnehav: 0
Teckningsoptionsinnehav: 69 279 teckningsoptioner serie 1

Dr. Heim arbetade under mer än 20 år på Ciba-Geigy/Novartis i Schweiz och USA, där hon var delaktig i den framgångsrika utvecklingen och lansering av antitrombotiska och fibrinolytiska produkter. På Novartis etablerade hon också avdelningen för molekylär genetik inom onkologi samt var Senior Scientific Expert i molekylärbiologi och ledamot av forskningsstyrelsen. Jutta avslutade sin karriär på Novartis som globalt ansvarig för Novartis Lead Discovery Center. Mellan 2004 och 2009 var hon verksam som CSO på Basilea Pharmaceutica Ltd., ett schweiziskt biofarmaceutiskt företag med fokus på områdena infektion,  inflammation och onkologi. Mellan 2009 och 2013 tjänstgjorde hon som CTO och CSO på Evolva SA, där hon ledde företagets forskning och förstärkte utvecklingen av bolagets teknologiplattform.

Hon har doxtorsexamen från Universität Tübingen, Tyskland, och innehar en professur i bioteknik vid Biocenter, universitetet i Basel.

Jutta är medlem av rådgivningskommittén för ”Stiftung für Wissenschaftliche Forschung Universität Zürich”, styrelseledamot i Evolva SA och AntibioTx A/S och ordförande för den vetenskapliga rådgivningskommittén för GARDP/DNDi.